26 sep 2020 - ICCJ

Complet pentru dezlegare chestiuni de drept: Termen de 10 zile din Legea societăţilor

ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: termenul de 10 zile, prevăzut de art. 195 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale a asociaţilor a ajuns la destinatari

În şedinţa din 21 septembrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a pronunţat Decizia nr. 55 în dosarul nr. 1215/1/2020 prin care a stabilit următoarele:

„În interpretarea dispoziţiilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari, dacă în actul constitutiv sau în baza unei dispoziţii speciale a legii nu se prevede o altă modalitate de comunicare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.”

 

Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care a primit răspunsul de mai sus a cuprins următoarea întrebare:

„Dacă, în interpretarea prevederilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, termenul de 10 zile începe să curgă de la data expedierii / depunerii la oficiul poştal a convocării prin scrisoare recomandată sau de la data recepţionării efective a acesteia de către asociaţi.”

 

Amintim că dispoziţiile art. 195, ce au făcut obiectul analizei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, vizează societăţile cu răspundere limitată şi au următorul conţinut:

(1) Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

(2) Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări.

(3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.”