29 apr 2020 - ICCJ

ANALIZĂ Avocat Cătălin Oncescu: Dezlegarea unor chestiuni de drept (ÎCCJ) - Dacă, într-un proces penal, actul de procedură trimis electronic în ultima zi a termenului e socotit în valabil chiar dacă e înregistrat la organul judiciar după expirarea termenului

Avocatul dr. Cătălin Oncescu realizează, pentru Monitorul Justiţiei, o analiză: Dezlegarea unor chestiuni de drept (ÎCCJ): dacă, în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului penal, actul de procedură care este trimis prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen, chiar dacă actul respectiv se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului

Prin sesizarea formulată în dosarul nr. 1934/220/2019, Curtea de Apel Timişoara – Secţia penală a solicitat instanţei supreme să pronunţe o hotărâre prealabilă pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 269 şi art. 270  din Codul de procedură penală, actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen, este trimis prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului”.

 

Prin Decizia nr. 12 din 28.04.2020 (pronunţată în dosarul nr. 350/1/2020), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia penală şi a stabilit următoarele[1]:

„În interpretarea dispoziţiilor art. 269 şi art. 270  din Codul de procedură penală, dacă actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen, este trimis prin e-mail sau fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului.”

...

Aşa cum se poate observa, normele procesual penale la care se face trimitere sunt următoarele:

Art. 269 C.pr.pen. („Calculul termenelor procedurale”)

(1) La calcularea termenelor procedurale se porneşte de la ora, ziua, luna sau anul prevăzut în actul care a provocat curgerea termenului, în afară de cazul când legea dispune altfel.

(2) La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socoteşte ora sau ziua de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua în care acesta se împlineşte.

(3) Termenele socotite pe luni sau pe ani expiră, după caz, la sfârşitul zilei corespunzătoare a ultimei luni ori la sfârşitul zilei şi lunii corespunzătoare din ultimul an. Dacă această zi cade într-o lună care nu are zi corespunzătoare, termenul expiră în ultima zi a acelei luni.

(4) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează.

 

Art. 270 C.pr.pen. („Acte considerate ca făcute în termen”)

(1) Actul depus înăuntrul termenului prevăzut de lege la administraţia locului de deţinere ori la unitatea militară sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată este considerat ca făcut în termen. Înregistrarea sau atestarea făcută de către administraţia locului de deţinere pe actul depus, recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută de unitatea militară pe actul depus servesc ca dovadă a datei depunerii actului.

(2) Dacă un act care trebuia făcut într-un anumit termen a fost comunicat sau transmis, din necunoaştere ori dintr-o greşeală vădită a expeditorului, înainte de expirarea termenului, unui organ judiciar care nu are competenţă, se consideră că a fost depus în termen, chiar dacă actul ajunge la organul judiciar competent după expirarea termenului.

...

Pentru a înţelege implicaţiile Deciziei nr. 12/2020, până la motivarea acesteia in extenso şi publicarea în Monitorul Oficial, apreciem că este de interes Decizia nr. 34/2017 (publicată în Monitorul Oficial nr. 803 din 11.10.2017). Prin această decizie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a decis următoarele:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă, actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică, în ultima zi a termenului care se socoteşte pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanţă, nu este socotit a fi depus în termen.”

Astfel, în materie civilă, s-a stabilit că actul trebuie „depus” la instanţă până la ora închiderii registraturii instanţei, chiar şi atunci când este transmis prin fax sau poştă electronică. Altfel spus, dacă un act este trasmis prin fax la ora 20:00, registratura instanţei este închisă şi nu mai este la serviciu nimeni care poate înregistra actul respectiv în acea zi, prin aplicarea vizei de înregistrare. Şi, chiar dacă a fost transmis în  ultima zi a termenului care se socoteşte pe zile, având în vedere că actul va fi înregistrat a doua zi, la deschiderea programului registraturii, se va considera că a fost depus a doua zi, când a fost aplicată viza de înregistrare.

Spre deosebire de materia civilă, în materie penală, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis că, dacă actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen, este trimis prin e-mail sau fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului.

Aceasta înseamnă că, în materie penală, actele pot fi transmise prin e-mail sau fax către registratura instanţei şi după ora închiderii registraturii, chiar dacă nu mai este nimeni care să înregistreze actul în ziua respectivă. Astfel, în materie penală contează data transmiterii prin e-mail sau fax, şi nu data înregistrării efective a actului (aplicarea vizei de înregistrare).

...

Din punctul nostru de vedere, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a oferit dispoziţiilor art. 270 alin. (2) C.pr.pen. o interpretare „practică” (probabil fiind folosit principiul a majori ad minus).

Art. 270 alin. (2) C.pr.pen. arată că un act va fi considerat ca fiind depus în termen, chiar dacă actul ajunge la organul judiciar competent după expirarea termenului, câtă vreme a fost comunicat sau transmis înainte de expirarea termenului, din necunoaştere ori dintr-o greşeală vădită a expeditorului, unui organ judiciar care nu are competenţă.

Spre exemplu, un act este transmis în ultima zi a termenului, din necunoaştere ori dintr-o greşeală vădită a expeditorului, către Tribunalul Bucureşti, în condiţiile în care ar fi trebuit să fie transmis către Curtea de Apel Bucureşti. Este evident că Tribunalul Bucureşti va comunica respectivul act către Curtea de Apel Bucureşti, urmând a fi şi înregistrat la nivelul acestei instanţe. Însă, la fel de evident este că va ajunge şi va fi înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti după expirarea termenului, din moment ce în ultima zi a termenului a fost trimis către Tribunalul Bucureşti. Cu toate acestea, art. 270 alin. (2) C.pr.pen. arată că nu contează când ajunge actul la Curtea de Apel Bucureşti, câtă vreme a fost transmis înăuntrul termenului, chiar şi în condiţiile în care a fost transmis către un organ judiciar necompetent.

Prin urmare, din moment ce Codul de procedură penală admite că un act transmis către un organ judiciar necompetent este considerat a fi depus în termen, cu atât mai mult va fi considerat a fi depus în termen un act care a fost transmis către organul judiciar competent, chiar dacă a fost transmis după ora încheierii programului de lucru şi va fi înregistrat a doua zi de serviciul registratură.

Iar în ceea ce priveşte necunoaşterea ori greşeala vădită a expeditorului, apreciem că nu i se poate imputa expeditorului necunoaşterea programului unei instanţe penale, câtă vreme stabilirea programului excede atribuţiilor expeditorului. Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte funcţionarea instanţelor penale, sunt situaţii în care sunt înregistrate cereri ale parchetului şi la ora 23:00 (spre exemplu, o propunere de arestare preventivă). În aceste condiţii, pentru egalitate de tratament, şi actul trimis prin e-mail sau fax de un expeditor oarecare va fi socotit a fi făcut în termen, chiar dacă este trimis după închiderea programului de lucru al registraturii şi se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului.

 


[1] http://www.scj.ro/1324/5411/Comunicate-privind-deciziile-pronuntate-de-Completurile-pentru-dezlegarea-unor-chestiuni-de-drept-in/Comunicat-privind-deciziile-pronuntate-de-Completul-pentru-dezlegarea-unor-chestiuni-de-drept-in-mat