11 oct 2018 - DNA

ABUZ IN SERVICIU – Rechizitoriul DNA prin care a fost trimis in judecata doctorul Ioan Lascar: “S-au achizitionat, cu incalcarea prevederilor legii si la preturi supraevaluate, 54 de echipamente medicale necesare dotarii Unitatii de ingrijire a arsilor grav”

Prin rechizitoriul din 04.10.2017 in dosarul 401/P/2016, DNA i-a trimis in judecata pe:MACOVEI ALEXANDRU RADU, la data faptei manager al Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca), LASCAR IOAN, la data faptei seful Clinicii de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva din cadrul aceluiasi spital GONTARIU MARINA-MAGDALENA, la data faptei seful biroului achizitii al aceluiasi spital, toti cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit cu consecinte deosebit de grave, GALEA AUREL CATALIN, administrator al S.C. Gemedica S.R.L., S.C. GEMEDICA S.R.L., cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave. In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: “In anul 2013, inculpatii Macovei Alexandru Radu, in calitate de manager al Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, Gontariu Marina-Magdalena, in calitate de sef Birou achizitii publice si de presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul spitalului si Lascar Ioan, in calitate de sef Clinica chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva si de membru in comisia de evaluare a ofertelor in cadrul spitalului, in urma unei licitatii fictive, au incheiat cu societatea GEMEDICA S.R.L., reprezentata de inculpatul Galea Aurel Catalin, un acord-cadru. Pe baza acestui acord cadru, s-au achizitionat, cu incalcarea prevederilor legii privind achizitiile publice si la preturi supraevaluate, un numar de 54 de echipamente medicale necesare dotarii 'Unitatii de ingrijire a arsilor grav'. Aceasta conduita a dus la prejudicierea spitalului cu suma de 8.213.831 lei (inclusiv TVA) din care: - 4.791.431 lei reprezentand diferenta dintre pretul platit de spital pentru echipamentele medicale si pretul la care au fost achizitionate de S.C. Gemedica S.R.L. de la furnizorii sai, - 3.422.400 lei reprezentand contravaloarea barocamerei (care nu a functionat vreodata). Concomitent, s-a obtinut un folos necuvenit in favoarea societatii SC Gemedica SRL, echivalent cu valoarea prejudiciului. Concret, la data de 3 noiembrie 2004, Ministerul Sanatatii a emis un ordin privind infiintarea unitatilor de arsi in cadrul spitalelor de urgenta. in acest context, in cursul anului 2013, dupa edificarea spatiului 'Unitatii de ingrijire a arsilor grav', inculpatii Gontariu Marina-Magdalena si Lascar Ioan, in calitate de presedinte, respectiv membru al comisiei de evaluare a ofertelor, de comun acord cu administratorul S.C. Gemedica S.R.L., au intocmit documentatia necesara achizitionarii aparaturii medicale. In cuprinsul acestei documentatii s-a prevazut printre altele: - valoarea totala estimata stabilita ca suma a valorii fiecarui echipament medical in parte, fara sa se regaseasca in dosarul achizitiei justificarea modului privind determinarea acesteia sau un alt document din care sa rezulte fundamentarea acestor valori (studiu de piata, oferte furnizori, etc.), - atribuirea sa se faca intr-un singur lot, ceea ce a condus la ingradirea accesului altor firme la procedura de achizitie, avand in vedere numarul mare de echipamente medicale (54) ce urmau a fi achizitionate. De asemenea, la baza intocmirii specificatiilor tehnice nu au existat documente din care sa reiasa o consultare a pietei, avand in vedere ca aceste echipamente aveau un grad ridicat de complexitate tehnica. Documentatia respectiva, necesara atribuirii acordului-cadru, a fost aprobata intr-un singur lot si de managerul unitatii medicale, inculpatul Macovei Alexandru Radu, fapt ce a condus la imposibilitatea participarii la licitatie si a altor operatori economici, fiind astfel impiedicata concurenta intre acestia si ofertantul care a castigat licitatia, respectiv Gemedica S.R.L Astfel, in urma procedurii de atribuire (licitatie deschisa) a fost declarata castigatoare oferta SC Gemedica SRL (singurul ofertant), administrata de inculpatul Galea Aurel Catalin, cu care la data de 23 iulie 2013, a fost incheiat un acord cadru pe o perioada de 24 de luni. Ulterior, au fost incheiate (fara licitatie publica, aceasta procedura nemaifiind necesara), sapte contracte subsecvente pentru furnizarea de echipamente medicale supraevaluate. Barocamera nu este functionala si nici instalata. Cu toate acestea, reprezentanti ai autoritatii contractante, impreuna cu cei ai furnizorului, au semnat procese-verbale de receptie si procese-verbale de punere in functiune.” Solutia

“Dispun:

 

 

Trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

-MACOVEI ALEXANDRU RADU - (.....)pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 309 C.pen. si rap. la art. 132 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen;

- LASCAR IOAN - (.....), pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 309 C.pen. si rap. la art. 132 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen;

-GONTARIU MARINA-MAGDALENA (.....), pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 309 C.pen. si rap. la art. 132 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen;

- GALEA AUREL CATALIN - (.....) pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 309 C.pen. si rap. la art. 132 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.;

-S.C. GEMEDICA S.R.L. - (.....), pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 309 C.pen. si rap. la art. 132 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.

(.....)

In temeiul art. 329 din C.proc.pen., prezentul rechizitoriu, insotit de copii certificate si de dosarul cauzei, se inainteaza Tribunalului Bucuresti, instanta competenta sa judece cauza in fond, potrivit art. 35 alin. 1 si art. 41 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., urmand a fi citate urmatoarele persoane:

INCULPATI:

1. MACOVEI ALEXANDRU RADU – (.....);

2. LASCAR IOAN – (.....);

3. GONTARIU MARINA-MAGDALENA – (.....);

4. GALEA AUREL CATALIN - (.....);

5. S.C. GEMEDICA S.R.L. – (.....).

PERSOANA VATAMATA:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA BUCURESTI – la adresa din mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1;

PARTE CIVILA:

MINISTERUL SANATAtII – la adresa din mun. Bucuresti, str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1;

MARTORI:

(.....)

Stabilesc cheltuieli judiciare in cuantum de 10.000 lei care, in conformitate cu dispozitiile art. 274 alin. 1, 2 din C.proc.pen., vor fi suportate de inculpati - cate 2.000 lei fiecare”.

Extras din rechizitoriu:

“In urma finalizarii constructiei (in anul 2009), doua etaje deasupra Sectiei anestezie si terapie intensiva, dedicate organizarii si functionarii Unitatii de ingrijire a arsilor grav, inculpatul LASCAR IOAN a intocmit o nota de fundamentare pentru dotarea acestei unitati cu echipamente medicale specifice. Conform notei mentionate, tratamentul bolnavilor arsi grav reprezinta cel mai complex si costisitor tip de pacient si presupune asigurarea unor conditii tehnologice si mijloace terapeutice de actualitate. Scopul dotarii si punerii in functiune a Unitatii de ingrijire a arsilor grav din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti a fost reprezentat de necesitatea asigurarii unui acces mai bun al pacientilor la servicii medicale si protejarea sanatatii publice la un nivel superior.

In vederea infiintarii Unitatii de ingrijire a arsilor grav in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, managerul spitalului – inculpatul MACOVEI RADU – si seful Clinicii chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva (identificata in documente ca fiind Clinica Arsi – Chirurgie plastica si reparatorie) – inculpatul LASCAR IOAN – au intocmit cererea (nr. 2811/14.03.2013) de aprobare a finantarii de investitii pentru dotarea 'sectiei de Arsi-Chirurgie plastica si reparatorie', pentru 45 repere de echipamente medicale in valoare totala de 17.544.454,46 lei – pret cu TVA.

Prin referatul nr. (.....)13.03.2013 – aprobat de ministrul sanatatii - s-a procedat la repartizarea bugetului ministerului pe anul 2013, iar la titlul 51 – Transferuri intre unitati ale administratiei publice -, este alocata suma de 941.084 mii lei, din care suma de 192.500 mii lei se utilizeaza pentru 'transferuri de capital…, asigurandu-se posibilitatea derularii unor programe de reabilitare prin efectuarea de reparatii capitale, dotarea cu aparatura medicala, precum si continuarea derularii unor lucrari de consolidari cladiri, in principal la spitalele din reteaua sanitara a Ministerului Sanatatii.”

In documentele puse la dispozitie de Ministerul Sanatatii, la nota de fundamentare sunt anexate doua inscrisuri intitulate 'oferta', unul pentru primele 44 de echipamente din cerere si separat unul pentru ultimul echipament, respectiv camera hiperbarica.

Desi in cuprinsul acestor inscrisuri se face mentiunea 'va transmit mai jos oferta financiara pentru echipamentele solicitate', cele doua 'oferte' sunt nedatate si nesemnate, astfel ca ofertantul nu este identificat.

Preturile oferite sunt in euro fara TVA iar cantitatile si reperele sunt aceleasi ca si cele inscrise in cererea de finantare. Valoarea totala a celor doua 'oferte' este de 3.047.913,92 euro fara TVA, respectiv 3.779.413,26 euro cu TVA echivalent cu 16.591.624,21 lei la cursul de 4,39 lei/euro la data de 14.03.2013 – data cererii de finantare.

La data de 02.04.2013, s-a intocmit comunicarea (fila de buget) nr. (.....) /02.04.2013, prin care Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca) a fost informat ca pe anul 2013 i-a fost repartizat creditul de 8.868 lei, pentru echipamente si dispozitive medicale Sectie Arsi”.

Rechizitoriul DNA

Sursa : www.juri.ro