10 iul 2019 - DIICOT

DIICOT scartaie la cunoasterea procedurii (Document)

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism scartaie la cunoasterea procedurii.

Este vorba despre prevederile din Codul de procedura penala in legatura cu respingerea sesizarilor venite din partea cetatenilor. Informatia apare in concluziile raportului Inspectiei Judiciare dupa controlul efectuat la un serviciu teritorial (Craiova) si la trei birouri teritoriale (Mehedinti, Gorj si Olt) ale DIICOT.

Raportul – dat publicitatii de catre IJ marti, 9 iulie 2019 – vine dupa un control efectuat in perioada 6-17 mai, ce a vizat

activitatea celor patru unitati de parchet in anii 2017 si 2018, precum si in primul trimestru din 2019.

Obiectivele principale ale controlului:

- verificarea organizarii si coordonarii eficiente a activitatii, a comportamentului si comunicarii, a asumarii responsabilitatilor si a aptitudinilor manageriale;

- activitatea de indrumare si control; verificarea indeplinirii obiectivelor inscrise in programul de activitate;

- activitatea de urmarire penala;

- activitatea judiciara;

- modul de rezolvare a memoriilor, plangerilor si sesizarilor;

- activitatea de grefa, registratura si arhiva.

Concluziile Inspectiei Judiciare:

„1. Activitatea de planificare, organizare, coordonare si control, a asigurat cadrul institutional adecvat desfasurarii unei activitati eficiente.

In perioada de referinta, nu s-a realizat o repartizare a procurorilor pe sectoare de activitate. Aceasta deficienta a fost remediata in timpul controlului. In cadrul sectoarelor de urmarire penala si judiciar, repartizarea dosarelor si stabilirea celorlalte atributii derivand din specificul activitatilor, s-a realizat in raport de resursa umana disponibila si de specializare.

In privinta personalului auxiliar de specialitate, repartizarea sarcinilor s-a realizat prin fisele de post.

Principala componenta a verificarii activitatii de catre procurorii sefi birou a fost reprezentata de controlul tematic-ce a urmarit obiectivele stabilite in programele de activitate intocmite la nivelul structurii centrale a DIICOT. Activitatea de primire, inregistrare si circulatie a lucrarilor in cadrul compartimentului-grefa, nu a fost efectuata in anii 2017 si 2018 cu periodicitatea stabilita in regulamentul de organizare si functionare a DIICOT.

2. Comunicarea in cadrul biroului teritorial este optima iar climatul de munca este adecvat. De asemenea, comunicarea pe verticala cu conducerea serviciului teritorial se realizeaza intr-un conditii corespunzatoare. In cadrul cooperarii interinstitutionale, saptamanal, procurorii participa la sedintele operative ale SCCO Olt, stabilindu-se punctual activitatile de rezolvat in cauzele penale.

3. La data controlului, procurorii din cadrul biroului teritorial Gorj aveau in lucru 24 dosare cu autori cunoscuti mai vechi de 1 an de la sesizare.

Nesolutionarea acestora s-a datorat unui cumul de cauze obiective, ca: lipsa raspunsurilor la ordine europene de ancheta si comisii rogatorii, complexitate (data de numarul de autori/participanti, pluralitatea de acte materiale care intra in continutul infractiunilor ce formeaza obiectul urmaririi penale, numeroasele reuniri cu alte dosare), redistribuiri anterioare. Au fost identificate si dosare in care nu s-a lucrat ritmic ori care au fost lasate in nelucrare.

Ca aspect de practica neunitara, s-a constatat ca in situatia neexecutarii in termen de catre organele de politie judiciara a activitatilor dispuse prin ordonante de delegare, procurorul nu prelungeste termenul stabilit initial ci, pentru aceleasi activitati, emite o noua ordonanta de delegare.

Solutiile emise de procurori sunt motivate in fapt si in drept si se caracterizeaza prin acuratete si rigoarea exprimarii. Au fost respectate dispozitiile art. 316 alin.1 CPP/art. 318 alin.12 CPP referitoare la comunicarea solutiilor de netrimitere in judecata.

4. Verificarea plangerilor impotriva solutiilor dispuse de procurori, ori impotriva actelor si masurilor procurorilor, a evidentiat faptul ca au fost respectate dispozitiile legale referitoare la termenul de solutionare si comunicarea modului de rezolvare.

5. Procurorii nu au respectat dispozitiile art. 146 Cod Procedura Penala privind conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnica, astfel ca biroul teritorial este depozitarul suportilor optici din dosarele in care s-au pronuntat solutii de clasare. La nivelul biroului teritorial exista de asemenea practica pastrarii suportilor optici in dosarele inaintate instantelor de judecata cu rechizitorii (insotite de copii certificate). Suportii optici sunt pastrati in spatiul de arhiva.

6. Plangerile, memoriile, petitiile au fost solutionate, de regula, in termenul prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea 233/2002. Procedura verificarilor suplimentare nu s-a realizat in cadrul prevazut de art. 9 din OG 27/2002. In general, petitiile au fost calificate corect, corespunzator Nomenclatorului Arhivistic, identificandu-se insa si cereri formulate de parti/reprezentantii conventionali ai partilor in dosarele penale, unele in exercitarea drepturilor si garantiilor procesuale recunoscute de lege, care ar fi trebuit inregistrate corespunzator dosarelor penale in care au fost formulate si nu sub indicativul (...).

Ca aspect de practica neunitara, s-a constatat ca in respingerea sesizarilor au fost invocate in mod gresit, temeiuri de drept din Codul de procedura penala referitoare la solutiile de clasare ori la plangerile impotriva actelor si masurilor dispuse de procuror ori a actelor efectuate pe baza dispozitiilor procurorului.

7. In activitatea de grefa si registratura s-au identificat neconformitati cu privire la modul de completare a rubricatiei din unele registre, cu privire la datele de identificare ale registrelor si la certificare-realizata de procurorul sef birou si nu in conditiile prevazute de art. 108 alin.2 din regulament.

8. Activitatea de arhiva este organizata pana la nivelul anului 2016 inclusiv, exista inventare, a fost constituit registrul de depozit si registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor unitatilor arhivistice. Eliberarea si consultarea documentelor din arhiva nu se realizeaza conform art. 125 din regulament. La nivelul Biroului Teritorial Olt, nu a avut loc nici o actiune de selectionare a arhivei.

9. Spatiul in care isi desfasoara activitatea personalul Biroului Teritorial Olt este insuficient si impropriu derularii activitatii”.

Propunerile IJ:

„1. Efectuarea cu ritmicitate de catre procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Craiova si din cadrul birourilor teritoriale Mehedinti, Olt si Gorj a actelor de urmarire penala in toate cauzele penale repartizate si respectarea termenelor de solutionare a plangerilor, memoriilor si sesizarilor.

2. Aplicarea unitara a dispozitiilor art. 294 alin.2 din Codul de Procedura Penala si a dispozitiilor art. 100 alin.2 din Regulamentul de organizare si functionare al DIICOT, cu privire la solutionarea plangerilor, sesizarilor si cererilor inregistrate la indicativul (...).

3. Respectarea dispozitiilor cuprinse in art. 111 din Regulamentul de organizare si functionare al DIICOT privind periodicitatea pentru efectuarea controlului activitatii de primire, inregistrare si circulatie a lucrarilor.

4. Monitorizarea de catre procurorul sef serviciu a cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizarii existente la nivelul serviciului teritorial si a tuturor birourilor teritoriale, in conformitate cu dispozitiile art. 80 lit. b din Regulamentul de organizare si functionare al DIICOT si realizarea unor controale eficiente, materializate prin luarea de masuri corespunzatoare situatiilor constatate, stabilirea unor termene si verificarea modului de indeplinire a acestora; monitorizarea de catre procurorii cu functii de conducere a modului de rezolvare a plangerilor inregistrate la indicativul (...).

5. Organizarea de catre procurorii cu functie de conducere din cadrul serviciului teritorial si birourilor aflate in subordine, a activitatii structurilor, prin emiterea unor dispozitii de repartizare pe sectoarele de activitate si repartizarea sarcinilor in conformitate cu dispozitiile art. 80 lit.c din Regulamentul de organizare si functionare a DIICOT; actualizarea atributiilor stabilite in sarcina personalului auxiliar de specialitate in conformitate cu prevederile regulamentului si ordinelor procurorului sef directie.

6. Dispunerea de masuri de catre procurorii cu functie de conducere din cadrul serviciului teritorial si birourilor aflate in subordine, in vederea respectarii dispozitiilor art. 96 din Regulament privind constituirea registrelor si condicilor, in raport de specificul activitatii, precum si organizarea activitatii de arhiva in conformitate cu dispozitiile regulamentare.

7.Respectarea dispozitiilor art. 146 Cod Procedura Penala privind conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnica.

8. Efectuarea unui control privind verificarea modului de remediere a deficientelor constatate, in termen de 6 luni de la data aprobarii raportului, de catre Inspectia Judiciara”.

Raportul Inspectiei Judiciare

Sursa foto: Cugirinfo.ro

Sursa : www.juri.ro