12 feb 2019 - Curţi de Apel

DECIZIE PE RECURS COMPENSATORIU – Curtea de Apel Bucuresti: ”Instanta trebuie sa recalculeze partea efectiv executata din durata pedepsei inchisorii, considerand executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicata pentru fiecare perioada de 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare incepand cu 24 iulie 2012-#039;. Va considera executate suplimentar 162 zile inchisoare, ceea ce presupune reducerea in mod corespunzator a restului ramas neexecutat”

Prin Decizia 773/2018, Curtea de Apel Bucuresti a admis apelul declarat de inculpatul G.N.Prin sentinta penala nr. 734/20.10.2017, pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in dosarul nr. 16205/299/2017, in baza art. 228 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 41 alin. (1) C.pen. si art. 396 alin. (2) si (10) C.pr.pen., a fost condamnat inculpatul G.N. la pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt. In baza art. 67 alin. (1) C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) si b) C.pen., pe o durata de 2 (doi) ani, pedeapsa complementara urmand a se executa conform art. 68 alin. (1) lit. c) C.pen. In baza art. 65 alin. (1) si (3) C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a) si b) C.pen., din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate va fi executata sau considerata ca executata. In baza art. 104 alin. (2) teza I C.pen. s-a revocat beneficiul liberarii conditionate din executarea pedepsei de 8 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 484/29.04.2011 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, ramasa definitiva nerecurare la data de 23.05.2011, si s-a dispus executarea restului de pedeapsa de 1321 zile. In baza art. 104 alin. (2) teza a II-a C.pen. rap. la art. 43 alin. (1) C.pen. s-a adaugat la pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare aplicata in cauza restul de 1321 zile ramas neexecutat din pedeapsa de 8 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 484/29.04.2011 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, ramasa definitiva nerecurare la data de 23.05.2011, inculpatul urmand sa execute pedeapsa rezultanta de 1 an, 3 luni si 1321 zile inchisoare. Impotriva acestei hotarari a declarat apel inculpatul G.N., solicitand, in esenta, reindividualizarea pedepsei, in sensul reducerii cuantumului acesteia. Potrivit relatiilor comunicate de Administratia Nationala a Penitenciarelor la termenul de judecata din data de 07.02.2018 - la solicitarea Curtii - in perioada 24.07.2012 (mentionata in art. 551 din Legea nr. 254/2013) - 17.10.2014, data liberarii conditionate din executarea pedepsei anterioare, inculpatul a executat 811 zile in conditii necorespunzatoare. Minuta CAB:“In baza art. 551 alin. (1) si (8) din Legea nr. 254/2013, va considera executate suplimentar 162 zile inchisoare, pentru perioada 24.07.2012-17.10.2014 executata in conditii necorespunzatoare, din pedeapsa de 8 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.484/29.04.2011 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, modificata prin sentinta penala nr.1133/23.04.2014 a Judecatoriei Baia Mare, executata partial in perioada 2.09.2004-20.10.2004 si 27.07.2010-17.10.2014. Va reduce in mod corespunzator restul ramas neexecutat din pedeapsa de 8 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 484/29.04.2011 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, de 1321 zile inchisoare, cu 162 zile inchisoare, rezultand un rest de 1159 zile inchisoare. In baza art. 104 alin. (2) teza I C.pen. va revoca beneficiul liberarii conditionate din executarea pedepsei de 8 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 484/29.04.2011 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si va dispune executarea restului de pedeapsa de 1159 zile. In baza art. 104 alin. (2) teza a II-a C.pen. rap. la art. 43 alin. (1) C.pen. va adauga la pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare aplicata in cauza restul de 1159 zile ramas neexecutat din pedeapsa de 8 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 484/29.04.2011 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, inculpatul urmand sa execute pedeapsa rezultanta de 1 an, 3 luni si 1159 zile inchisoare. In baza art. 45 alin. (1) C.pen. va aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) si b) C.pen. pe o durata de 2 ani. In baza art. 45 alin. (5) C.pen. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a) si b) C.pen.. Va mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale atacate, care nu sunt contrare prezentei”. Extras din decizia CAB:

“Prima instanta a retinut in mod corect, pe baza evaluarii probelor administrate in cauza, situatia de fapt, Curtea insusindu-si in intregime motivarea sentintei atacate, sub acest aspect, pe care nu o va relua, urmand a raspunde punctual motivelor de apel formulate. In drept: Fapta inculpatului G.N. care, la data de 27.01.2017, in jurul orelor 10:45-10:50, a patruns in sala de conferinte Alcyone situata la mezaninul Hotelului Radisson Blue, din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, de unde a sustras un telefon mobil marca Samsung Galaxy A5 Gold, profitand de neatentia persoanei vatamate B.E., intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt, prev. de art. 228 alin. (1) C.pen.. Infractiunea a fost comisa in stare de recidiva postcondamnatorie, prevazuta de art. 41 alin. (1) C.pen., respectiv inainte de implinirea termenului de supraveghere al liberarii conditionate din executarea pedepsei de pedepsei de 8 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 484/29.04.2011 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, modificata prin sentinta penala nr. 1133/23.04.2014 a Judecatoriei Baia Mare, din executarea careia inculpatul a fost liberat conditionat la data de 17.10.2014, prin sentinta penala nr. 1607/13.10.2014 a Judecatoriei Gaesti, cu un rest ramas neexecutat de 1321 zile inchisoare. Art. 551 alin. (1) si (8) din Legea nr. 254/2013 prevad ca: 'La calcularea pedepsei executate efectiv se are in vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca masura compensatorie, si executarea pedepsei in condiţii necorespunzatoare, caz in care, pentru fiecare perioada de 30 de zile executate in condiţii necorespunzatoare, chiar daca acestea nu sunt consecutive, se considera executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicata. (...) Perioada pentru care se acorda zile considerate ca executate in compensarea cazarii in conditii necorespunzatoare se calculeaza incepand cu 24 iulie 2012'. Dupa cum s-a aratat si mai sus, prin Decizia nr. 7/2018 (M. Of. nr. 548 din 02/07/2018) I.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, sesizata chiar in prezenta cauza, a stabilit ca 'in interpretarea dispozitiilor art. 551 din Legea nr.254/2013, pentru determinarea restului de pedeapsa ramas neexecutat in vederea aplicarii tratamentului sanctionator de la art. 104 alin. (2) coroborat cu art. 43 alin. (1) C.pen., trebuie recalculata, incepand cu data de 24.07.2012 - perioada executata efectiv din pedeapsa din a carei executare a fost dispusa liberarea conditionata anterior intrarii in vigoare a Legii nr.169/2017 prin considerarea ca executate suplimentar a zilelor calculate ca executate in considerarea conditiilor de detentie necorespunzatoare', retinand, in acest sens, printre altele, si ca: 'In cuprinsul dispozitiilor art. 551 alin. (1) si (8) din Legea nr. 254/2013, legiuitorul nu distinge, in acordarea masurii compensatorii, intre persoanele private de libertate aflate in executarea pedepsei inchisorii la momentul intrarii in vigoare a Legii nr. 169/2017 si persoanele liberate conditionat si nu limiteaza aplicarea dispozitiilor art. 551 alin. (1) si (8) din Legea nr. 254/2013 la persoanele private de libertate aflate in executarea pedepsei inchisorii la momentul intrarii in vigoare a legii mentionate. In consecinta, in absenta unui temei legal, persoanele liberate conditionat anterior momentului intrarii in vigoare a Legii nr. 169/2017 nu pot fi excluse din sfera de aplicare a dispozitiilor art. 551 alin. (1) si (8) din Legea nr. 254/2013, in ipoteza in care sunt incidente dispozitiile art. 104 alin. (2) C.pen. privitoare la revocarea liberarii conditionate. (…) Excluderea persoanelor liberate conditionat anterior, din sfera de aplicare a dispozitiilor art. 551 alin. (1) si (8) din Legea nr. 254/2013, atunci cand devin incidente dispozitiile in materia revocarii liberarii conditionate, ar contraveni vointei legiuitorului, care rezulta din evolutia procesului legislativ. Ca atare, aplicand dispozitiile art. 551 alin. (1) si (8) din Legea nr. 254/2013, instanta de judecata trebuie sa recalculeze 'partea efectiv executata' din durata pedepsei inchisorii, considerand executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicata pentru fiecare perioada de 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare incepand cu 24 iulie 2012'. (…)Va considera executate suplimentar 162 zile inchisoare, ceea ce presupune reducerea in mod corespunzator a restului ramas neexecutat”.

Decizia CAB

Sursa : www.juri.ro