26 iul 2018 - Curţi de Apel

ACHITAREA VICEPRESEDINTELUI LEUMI BANK – Decizia Curtii de Apel Bacau privind admiterea apelurilor inculpatilor: “Comportamentul manifestat de inculpati nu a fost impus de legiuitor printr-o lege, ci de normele interne ale bancii, astfel ca nu se fac vinovati de incalcarea legii cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu ce le reveneau”

Prin Decizia 1175 din 02.11. 2016, Curtea de Apel Bacau a dispus achitarea vicepresedintelui Leumi Bank si a altor inculpati trimisi in judecata de DNA pentru comiterea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si participatie improprie la infractiunea de acces, fara drept, la un sistem informatic.

Procurorii DNA au retinut in rechizitoriu faptul ca: “La data de 21 februarie 2007, inculpatii RAUCHWERGER MANFRED, senior vicepresedinte executiv si presedinte al Comitetul de credite al centralei BANK LEUMI ROMANIA la acea data, MITRACHE LAURENTIU-GABRIEL, director general si membru al Comitetul de credite al centralei BANK LEUMI ROMANIA, POPOVICI ION, vicepresedinte executiv si membru al Comitetul de credite al centralei BANK LEUMI ROMANIA, NEGOITA NINA, director de insolventa si membru al Comitetul de credite al centralei BANK LEUMI ROMANIA, in virtutea functiilor de conducere detinute in cadrul BANK LEUMI ROMANIA, i-au cerut unui functionar bancar din cadrul Sucursalei Bacau a aceleiasi banci sa blocheze sumele de bani existente in conturile apartinand partii vatamate si sa storneze suma de suma de 1.182.476,30 euro existenta in contul partii vatamate, cu consecinta privarii partii vatamate de aceasta suma. Functionarul bancar a pus in aplicare fara vinovatie aceasta dispozitie, care a fost data de inculpati prin depasirea atributiilor de serviciu ce le reveneau atat ca membri ai Comitetului de Credite cat si ca organe de conducere ale bancii cat si prin incalcarea normelor legale si contractuale. Acesti bani proveneau din vanzarea de catre partea vatamata a unui teren situat in intravilanul municipiului Bacau iar suma achitata de catre cumparatorul persoana juridica cu titlu de pret a fost obtinuta printr-un credit ipotecar de la aceeasi banca ai carei reprezentanti au constatat, ulterior virarii sumei de 1.182.476,30 euro in contul partii vatamate, ca una din firmele implicate era in procedura de insolventa. Ulterior, partea vatamata si cumparatorul terenului au convenit anularea efectelor contractului de vanzare cumparare astfel ca partea vatamata a redevenit proprietarul terenului. Partea vatamata s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 815.000 euro reprezentand banii platiti cumparatorului pentru rezilierea contractului si daune morale“.

Curtea de Apel Bacau. Decizia 1175

Stadiu procesual: ApelObiectul dosarului: Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata, participatie improprie la infractiunea de acces, fara drept, la un sistem informatic

Minuta Curtii de Apel Bacau din 02.11.2016:

“A. In temeiul art. 421 pct.2 lit.a Cod procedura penala, admite apelurile declarate de apelantii inculpati POPOVICI ION, NEGOITA NINA, RAUCHWERGER MANFRED, MITRACHE LAURENTIU GABRIEL si BANKLEUMI ROMANIA S.A. impotriva sentintei penale nr. 414/D/07.10.2015 pronuntata de Tribunalul Bacau. Desfiinteaza in totalitate sentinta penala atacata Retine cauza spre rejudecare si in fond, A.1.In temeiul art. 396 alin.5 C. proc. pen. rap., la art. 16 alin.1 lit. b teza I, dispune achitarea inculpatilor POPOVICI ION, NEGOITA NINA, RAUCHWERGER MANFRED, si MITRACHE LAURENTIU GABRIEL pentru comiterea infractiunii de participatie improprie la infractiunea de acces fara drept la un sistem informatic prev. de art. 31 alin.2 V C.pen., rap. la art. 42 alin.1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 5 C.pen., intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala. 2. In temeiul art. 396 alin.5 C. proc. pen. rap., la art. 16 alin.1 lit. b teza I, dispune achitarea inculpatilor POPOVICI ION, NEGOITA NINA, RAUCHWERGER MANFRED, MITRACHE LAURENTIU GABRIEL si BANKLEUMI ROMANIA. pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata, prev. de art.246 V C.pen. , cu ref. La art. 248/V C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala. In temeiul art. 25 alin.5 C.pr.pen., lasa nesolutionata actiunea civila. B. In temeiul art. 421 pct.1 lit.b Cod procedura penala, respinge apelurile declarate de Parchetul de pe langa ICCJ –DNA ST Bacau si apelantul parte civila Popovici Ionut Adrian, impotriva aceleiasi sentinte penale. In baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obliga apelantul parte civila la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitiva”.

Extras din Decizia Curtii de Apel Bacau:

“Coroborarea tuturor mijloacelor de proba, administrate echitabil atat in acuzare cat si in aparare pe tot parcursul cercetarilor penale, conduc instanta de control judiciar la concluzia certa ca decizia manageriala luata de inculpati, in limita competentelor stabilite prin normele interne ale bancii, se circumscrie modului de executare a contractului incheiat de catre SC BANK LEUMI ROMANIA S.A si partea civila P.I. contract asumat odata cu semnarea contractului cadru, 'Conditii generale de afaceri ale catre SC BANK LEUMI ROMANIA S.A' si deschiderea contului curent la banca de catre aceiasi parte civila. Contractul bancar in cauza pendinte reprezinta legea partilor, iar modalitatea de executare a obligatiilor de natura contractuala nu poate reprezenta un act de serviciu in sensul normei incriminatorii a infractiunii de abuz in serviciu, intrucat neexecutarea unei obligatii luate intr-o conventie civila nu are caracter penal, iar consecintele ce decurg dintr-o astfel de nerespectare sunt reglementate de C. civil.

 

Blocarea sumelor de bani existente in contul partii civile si stornarea platii efectuate de societatea Siraj Ad Impex in favoarea partii civile P.I., reprezinta o conduita asumata si legata de executarea unui contract, care nu poate fi interpretata ca fiind similara actului indeplinit in exercitarea atributiilor de serviciu. Eventualele pretentii izvorate din nerespectarea obligatiilor contractuale se impun a fi valorificate doar prin promovarea unei actiuni civile in cadrul unui litigiu civil, intrucat nerespectarea clauzelor contractuale activeaza regulile privind raspunderea contractuala.

Pe de alta parte, sanctionarea unei astfel de conduite potrivit normelor penale contravine Pactelor si Conventiilor europene cu privire la respectarea drepturilor civile si a drepturilor fundamentale, intrucat 'nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute o obligatie contractuala', iar incriminarea unei fapte ca infractiune trebuie sa intervina ca ultim resort (ultima ratio) in protejarea unei valori sociale, atunci cand alte masuri de ordin civil sau administrative nu sunt in masura sa conduca la atingerea scopului urmarit de legea penala.

Mai mult, legislatia in vigoare la data faptelor, permitea incheierea de conventii care facilitau negocierile prevederilor contractuale intervenite intre parti precum si aplicarea de sanctiuni in cazul neexecutarii obligatiilor asumate contractual, in baza unei raspunderi civile contractuale, astfel ca este greu de acceptat ca inculpatii au prevazut si urmarit producerea unei pagube in patrimonial partii civile P.I..

Decizia de stornare a platii ordonate de Siraj Ad Impex S.A., a fost luata abia la data de 19. 02.2007, in momentele imediat urmatoare informarii functionarilor bancari de catre Directia pentru Prevenirea si Controlul Spalarii Banilor din Centrala SC BANK LEUMI ROMANIA S.A, ca operatiunea de plata s-a facut eronat, cu nerespectarea dispozitiilor art.3 alin.1 din Regulamentul BNR nr.4/2005 care interziceau efectuarea platilor intre rezidenti in alta moneda decat cea nationala. Comitetul de Credite al bancii a actionat potrivit reglementarilor interne dupa o procedura standard, convins fiind ca respecta reglementarile BNR si cu siguranta nu a urmarit producerea unei pagube in patrimoniul niciunei parti implicate contractual.

In acord cu argumentele aduse de Curtea Constitutionala in interpretarea data sintagmei 'indeplineste in mod defectuos', instanta de control judiciar constata totodata ca in materie penala, principiul legalitatii incriminarii, 'nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege', impune ca numai legiuitorul primar sa poata stabili conduita pe care destinatarul legii este obligat sa o respecte, respectiv Parlamentul, prin adoptarea legii, in temeiul art.73 alin.(1) din Constitutie, sau Guvernul, prin adoptarea de ordonante si ordonante de urgenta, in temeiul delegarii legislative prevazute de art.115 din Constitutie, iar neindeplinirea ori indeplinirea defectuoasa a unui act trebuie analizata numai prin raportare la atributiile de serviciu reglementate expres prin legislatia primara – legi si ordonante ale Guvernului. Or, asa cum deja s-a aratat, comportamentul manifestat de inculpati nu a fost impus de legiuitor printr-o lege, inteleasa ca act formal adoptat de Parlament, si nici printr-o ordonanta de urgenta, ca act material cu putere de lege emis de Guvern care contine norme de reglementare primara, avand o forta juridica asimilata legii, ci de normele interne ale bancii, astfel ca si sub aceste aspecte, inculpatii nu se fac vinovati de incalcarea legii cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu ce le reveneau.

In ceea ce priveste infractiunea de participatie improprie la accesul fara drept la un sistem informatic, constand in determinarea functionarului bancar C. A. M., sa acceseze fara drept contul bancar al partii civile P.I. in lipsa acordului expres dat de titularul contului curent, instanta de control judiciar constata ca si in aceasta situatie factuala inculpatii nu au actionat cu intentie in vederea determinarii unei persoane sa savarseasca o infractiune, iar salariatul bancii C.A.M. nu a savarsit o infractiune, astfel ca nu sunt indeplinite conditiile participatiei improprii la savarsirea infractiunii descrise”.

 

Decizia Curtii de Apel Bacau (I)Decizia Curtii de Apel Bacau (II)

Sursa : www.juri.ro