15 sep 2019 - Notari

Uniunea Notarilor organizeaza concurs pentru admiterea in functia de notar public (Tabelul)

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) – condusa de Dumitru Viorel Manescu (foto) – organizeaza concursul de admitere in functia de notar public. Concursul vizeaza ocupare a 14 posturi de notar la nivel national.

Conform anuntului UNNPR, cele 14 posturi pot fi ocupate de persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.

Concursul organizat de UNNPR va avea loc pe 29 si 31 octombrie 2019, iar perioada de depunere a dosarelor de inscriere este

9-27 septembrie 2019.

Anuntul integral al UNNPR:

„Prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 43/3.09.2019 s-a solicitat Institutului Notarial Roman organizarea concursului de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, iar prin Dispozitia Presedintelui nr. 99/3.09.2019 s-a stabilit organizarea concursului de admitere in functia de notar public in zilele de 29 si 31 octombrie 2019.

Taxa de inscriere pentru participarea la concursul de admitere este in cuantum de 4.000 lei/candidat si se achita in contul numarul RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR sucursala Plevnei - Bucuresti pentru Institutul Notarial Roman (CUI 26781193). Copia foii de varsamant se va anexa la dosarul intocmit in vederea inscrierii la examen.

Dosarul de inscriere la concursul de admitere in functia de notar public se depune la sediul Camerei in a carei circumscriptie se afla postul pentru care se candideaza in perioada 9 septembrie – 27 septembrie 2019.

Anexam lista posturilor vacante pentru care se organizeaza concursul de admitere in functia de notar public, evidentiate pe Camere ale Notarilor Publici, pe judete, circumscriptii judecatoresti si pe localitati”.

Tabelul cu posturile scoase la concurs

Sursa : www.juri.ro