27 mar 2020 - Judecători

EXCLUSIV. Rapoartele Inspecţiei Judiciare în baza cărora judecătoarea Camelia Bogdan a pierdut de două ori la CSM (documente)

Autor: S. A.

Monitorul Justiţiei prezintă cele mai importante fragmente din Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 19-5269/2020 şi Raportul Direcţiei de Inspecţie pentru procurori nr.19-5332/2020 (o cauză), precum şi Raportul Inspecţiei Judiciare nr.20-525/2020 (cea de a doua cauză), ce au făcut obiectul soluţionării ordinii de zi din 26.03.2020, din plenul CSM, prin care au fost respinse cererile de apărare a reputaţiei profesionale şi a independenţei sistemului judiciar formulate de judecătoarea Camelia Bogdan (foto). După cum se ştie, această judecătoare a fost exclusă din magistratură de două ori, prima dată a scăpat, ICCJ schimbând sancţiunea cu transferul la altă instanţă, iar cea de-a doua nu are încă o soluţionare definitivă.

De atunci, judecătoarea suspendată a făcut zeci de cereri la Inspecţia Judiciară, ba pentru apărarea reputaţiei, ba pentru apărarea independenţei justiţiei. Motivările celor două cereri respinse în Plenul CSM sunt chiar concluziile acestor rapoarte ale inspectorilor judiciari, Inspecţia Judiciară considerând că argumentele judecătoarei nu stau deloc în picioare şi că jurnaliştii care au publicat autorii articolelor de presă de care sa plânge judecătoarea nu depăşesc limitele unor critici admisibile.

Raportul IJ nr.19-5269 - Judecătoarea Camelia Bogdan s-a plâns Inspecţiei faţă de afirmaţiile din cuprinsul articolului din jurnalul.antena3.r o- „Magistraţii, clienţi fideli ai instanţelor în vederea stabilirii unui termen de soluţionare”, considerând că i-a fost afectată reputaţia profesională, dar a cerut şi apărarea independenţei sistemului judiciar. Conform Raportului IJ, judecătoarea Camelia Bogdan „a prezentat mai multe dosare în care se judecă în contradictoriu cu Fundaţia pentru apărarea cetăşenilor împotriva abuzurilor Statului pentru a-şi justifica demersurile proprii din instanţe prin care este nevoită să se apere ca urmare a demersurilor numitului Dan Voiculescu, prin presa aservită şi prin fundaţiile acestuia”, dar a solicitat şi alte chestiuni ciudate, cum ar fi sesizarea organelor penale de către IJ şi CSM legate de Dan Voiculescu, pe care chiar judecătoarea Camelia Bogdan l-a condamnat în 2014, în dosarul ICA alături de alţi 12 inculpaţi, cauza fiind şi acum una extrem de controversată, drept pentru care cererea magistratului a fost înregistrată şi la Direcţia de inspecţie pentru procurori.

Referitor la articolul prin care în jurnalul.antena3.ro scris de jurnalistul Dan Constantin, Inspecţia judiciară a concluzionat că singurele referiri la judecătoarea Bogdan în conţinutul articolului sunt cele din ultimul subcapitol al materialului de presă „în care se menţionează notorietatea doamnei judecător –celebritate şi numărul ridicat al cererilor sale a căror competenţă de soluţionare aparţine Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi al litigiilor aflate pe rolul instanţelor ...se observă că în articol nu se face nicio referire concretă la aspecte din activitatea profesională a doamnei judecător ...”.

Inspecţia Judiciară arată că jurnalistul a scris date reale referitoare la doarele în care judecătoarea este parte la diverse instanţe. Pentru a realiza verificările, inspectorii au conexat mai multe hotărâri ale CSM prin care s-au respins o serie de plângeri anterioare ale magistratului şi a concluzionat , cu referire la articolul publicat sub semnătura jurnalistului Dan Constantin că “în contextul prezentării unor informaţii reale, comentariile personale ale jurnalistului, chiar dacă sunt mai acide, nu sunt de natură să afecteze reputaţia profesională a judecătorului, încadrându-se scopului general de informare a publicului, dat find că libertatea jurnalistică include şi posibila recurgere la o anumită doză de provocare sau exagerare. (…)

În concluzie, apreciem că jurnalistul nu a urmărit subminarea independenţei autorităţii judecătoreşti în ansamblul său şi a slăbirii încrederii opiniei publice în justiţie, opiniile şi aprecierile personale ale autorului articolului referitoare la numărul litigilor în care părţi sunt judecători şi procurori şi implicaţiile apărărilor formulate de aceştia în faţa instanţei supreme se înscriu în limitele libertăţii de exprimare şi nu sunt de natură a aduce atingere independenţei sistemului judiciar şi a defăima corpul professional al judecătorilor şi procurorilor” .

Conexat la soluţionarea acestei cereri făcută de judecătoarea Camelia Bogdan este şi Raportul Direcţiei de Inspectori pentru procurori nr.19-5332 privind apărarea sistemului judiciar. Concluziile Inspecţiei sunt categorice “(...) se poate conchide că documentarea completă a jurnalistului a condus, în cele din urmă, la emiterea unor afirmaţii cu suport şi justificare faptică şi care privesc chestiuni de interes public (…)

Cea de-a doua cerere a judecătoarei Bogdan de apărare a independenţei sistemului judiciar, respinsă în 26 martie 2020 de Plenul CSM, are la bază Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 20-525, realizat în urma sesizării făcute de magistrat la IJ în 3.02.2020, în care aceasta a avut în vedere aspect legate de articole de presă din qmagazine.ro în care a apărut un articol sub titlul “Cum spuneam acum un an…” despre modul în care a murit judecătorul Stan Mustaţă.

Judecătoarea Bogdan s-a referit strict la afirmaţia din articol conform căreia ea ar fi luat locul judecătorului Stan Mustaţă la intervenţia SRI şi ar fi făcut treabă murdară, apreciind că opinia publică este dezinformată şi că i s-a adus atingere reputaţiei sale profesionale. În raport au fost luate în considerare o serie de alte lucrări ale Inspecţiei Judiciare şi cereri similare ale magistratului C.Bogdan, din anii anteriori, privind chestiuni legate de acest subiect.

Concluzia Inspecţiei judiciare referitoare la afimaţia autorului materialului din qmagazine.ro este următoarea:

„Faptul că jurnalistul a menţionat că doamna judecător <i-a luat locul judecătorului Stan Mustaţă la intervenţia SRI şi a făcut treabă murdară >, vizat fiind dosarul nr.25497/3/2012**) nu poate fi considerat ca aducând atingere reputaţiei profesionale a doamnei judecător Bogdan Camelia sau independenţei sistemului judiciar, atâta timp cât afirmaţia jurnalistului , chiar dacă pe alocuri tendenţioasă, face referirela o problemă de interes public real, iar maniera de prezentare nu depăşeşte limitele unor critici admisibile şi nu constituie elemente de natură  a afecta autoritatea de care judecătorul ar trebui să se bucure în exercitarea funcţiei sale”

Mai mult, inspectorii au constatat că judecătoarea Camelia Bogdan a mai făcut astfel de cereri cu privire la judecătorul Stan Mustaţă şi în 2018, iar acestea i-au fost respinse.