31 dec 2019 - Avocaţi

UNBR, anunt privind imbunatatirea accesului la justitie

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), condusa de Traian Briciu (foto), in parteneriat cu Fundatia Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ) a anuntat finalizarea proiectului „Program de educatie si asistenta juridica pentru imbunatatirea accesului cetatenilor la justitie - JUST ACCESS.

Proiectul a fost finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, axa prioritara 2: Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparente si integritati sporite la nivelul sistemului judiciar in vederea imbunatatirii accesului si a calitatii serviciilor furnizate la nivelul acestuia:„ Proiectul, implementat in perioada 22.06.2018-22.12.2019, a avut ca obiectiv general  imbunatatirea accesului cetatenilor la justitie (in special pentru categoriile apartinand grupurilor vulnerabile) prin informare-constientizare si prin cresterea calitatii serviciilor furnizate de catre autoritatile centrale si locale ca urmare a promovarii formarii continue a avocatilor si specialistilor din domeniul social si a interdisciplinaritatii in abordarea cazurilor.Prin activitatile derulate in perioada de implementare au fost atinse rezultatele estimate la momentul depunerii cererii de finantare, respectiv:-Cresterea accesului la justitie al cetatenilor prin derularea de campanii nationale de informare si educatie juridica in randul a peste 6000 de tineri (elevi si studenti);-Imbunatatirea serviciilor si asistentei juridice oferite cetatenilor prin formarea a peste 210 de angajati DGASPC si SPAS la nivel national, in vederea alcatuirii de echipe multidisciplinare (avocati, juristi, asistent social, psiholog) care sa raspunda nevoilor cetatenilor cu privire la accesul la justitie;-Imbunatatirea serviciilor juridice puse la dispozitia cetatenilor, inclusiv a categoriilor vulnerabile prin crearea unor resurse de invatare si formare a peste 1400 de profesionisti din domeniul juridic (avocati si personal din cadrul administratiei publice cu atributii in legatura cu activitatea sistemului judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri fundamentale (penal, procedura penala, civil, procedura civila);-Imbunatatirea cadrului legislativ in vederea cresterii accesului la justitie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare a manierei in care se acorda asistenta juridica din oficiu si pentru incurajarea efectiva a avocaturii pro bono in beneficiul categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.Proiectul contribuie la rezultatul de program ‘Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenta juridica, puse la dispozitia cetatenilor’.Valoarea totala a proiectului este de 3.889.726,21 lei iar valoarea cofinantarii UE este de 3.811.931,69 lei”.

 

Sursa : www.juri.ro