15 mai 2019 - Avocaţi

UNBR a scos la iveala un nou protocol (Document)

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – condusa de avocatul Gheorghe Florea (foto) – a dat publicitatii un nou protocol.

Documentul li se adauga celor 12 protocoale incheiate de-a lungul timpului intre UNBR sau organisme din subordine si diverse alte institutii.

De data aceasta, este vorba despre un protocol semnat pe 7 mai 2019 de catre reprezentantii Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, pe de o parte, iar de cealalta parte SC Complex Balnear si de Recuperare CAA SRL. Complexul ii apartine Casei de Asigurari a Avocatilor, institutie aflata in subordinea UNBR.

In cele 6 articole ale documentului, partile semnatare

isi propun in principal sa faca schimb de informatii stiintifice si sa deruleze proiecte comune de cercetare.

Cele mai importante prevederi:

„Obiectivul central al protocolului:

Cresterea performantelor clinice, economice si obtinerea unei flexibilitati privind dezolvarea tehnologiilor si metodelor de recuperare medicala si a schemelor de tratament balnear, precum si dezvoltarea cercetarii stiintifice aplicative in cadrul UMF 'Carol Davila', in conformitate cu strategiile celor doua institutii.

Articolul 1

Partile vor dezvolta si incuraja mobilitatea specialistilor, a cadrelor didactice, rezidentilor si a studentilor, colaborarea profesionala si stiintifica, in domenii de interes comun, in conditii de beneficiu mutual si reciprocitate. Partile se vor informa si se vor sprijini reciproc in ceea ce priveste dezvoltarea obiectivului comun.

Articolul 2

Fiecare parte va incuraja participarea la proiecte comune de cercetare stiintifica si aplicativa si formare continua si dezvoltare tehnologica. Domeniile si obiectivele acestor proiecte vor fi stabilite prin contracte directe, conform unei tematici generale specificate in anexele prezentului protocol de colaborare.

Articolul 3

Accesul reciproc la sursele de informare tehnica si stiintifica, schimbul de documentatie, in baza acordului mutual si in conditiile respectarii normelor interne valabile pentru fiecare parte.

Articolul 4

Partile se vor sprijini reciproc in initierea si derularea de noi proiecte de cercetare avand drept scop sporirea eficientei economice, flexibilizarea si cresterea gradului de actractivitate in raport cu partenerii externi si grupurile-tinta”.

Textul integral al protocolului

Sursa : www.juri.ro