07 apr 2020 - Avocaţi

Starea de urgenţă: Guvernul a stabilit condiţiile în care avocaţii, notarii şi executorii beneficiază de amânarea la plată a chiriei şi utilităţilor/ UNBR anunţă că avocaţii au dreptul la indemnizaţia acordată de stat profesioniştilor

Autor: Eduard Popescu

Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi avocaţii, notarii publici şi executorii judecătoreşti ce pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute în OUG nr. 29/2020 au fost aprobate, luni seară, printr-o Hotărâre de Guvern. Astfel, în anumite condiţii, profesiile juridice enumerate vor beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare. Totodată, UNBR cere aplicarea unitară a legii, astfel încât şi avocaţii să beneficieze de sprijinul guvernamental acordat profesioniştilor afectaţi de epidemia de coronavirus.

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare a fost adoptat, luni seară, în şedinţa Executivului, urmând să intre în vigoare după publicarea actului în Monitorul Oficial.

Pentru a beneficia de amânarea la plată a chiriei şi serviciilor de utilităţi, pe perioada stării de urgenţă, avocaţii, notarii şi executorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii

a) au avut un venit net de maxim 200.000 de euro, echivalent în lei, în anul 2019 sau, dacă venitul pentru acest an nu a fost calculat, în 2018;

b) în cadrul formei juridice de exercitare/organizare a funcţiei/profesiei îşi desfăşoară activitatea, ca salariaţi, inclusiv salarizaţi în interiorul profesiei şi/sau colaboratori, maxim 9 persoane;

c) şi-au întrerupt activitatea total sau parţial ori şi-au redus activitatea, ca urmare a măsurilor dispuse de autorităţi, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea pierderi de cel puţin 25% faţă de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii stării de urgenţă.

De asemenea, pentru a beneficia de facilităţile amintite, e obligatorie continuarea activităţii

Potrivit HG aprobate de Guvern, îndeplinirea condiţiilor prevăzute anterior se atestă prin declaraţia pe proprie răspundere a coordonatorului formei de exercitare a profesiei/funcţiei, pe care o transmite co-contractantului, lunar, la data scadenţei obligaţiei de plată a serviciilor de utilităţi şi/sau chiriei.

Potrivit OUG nr. 29/2020, membrii profesiilor enumerate anterior sunt obligaţi să asigure continuarea activităţii, respectând normele de igienă. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere şi va fi sancţionată cu excluderea din profesie, stabileşte documentul Executivului.

"Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) (avocaţi, notari şi executori judecătoreşti, n. red.) sunt obligaţi ca, pe perioada instituirii stării de urgenţă, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară şi a celorlalte măsuri de protecţie şi prevenţie stabilite de autorităţile competente ca urmare a instituirii stării de urgenţă, măsurile necesare în vederea asigurării continuităţii activităţii. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară care se sancţionează cu excluderea din profesie, în condiţiile şi cu procedura stabilite de legislaţia în vigoare, aplicabile fiecărei profesii" prevede actul normativ.

UNBR: Avocaţii au dreptul la indemnizaţia acordată pentru sprijinirea profesioniştilor

Ulterior publicării OUG nr. 29/2020, în Monitorul Oficial a apărut OUG nr. 30/2020 (completată cu OUG nr. 32/2020), care prevede acordarea unei indemnizaţii lunare de 4.072 lei brut (75% din salariul mediu brut) tuturor profesioniştilor care şi-au întrerupt complet activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului.

În cazul avocaţilor, notarilor şi executorilor, ordonanţele se bat cap în cap, în condiţiile în care prima dintre ele îi obligă să presteze servicii în această perioadă, iar a doua condiţionează acordarea sprijinului financiar de stoparea oricărei forme de activitate. 

Tocmai de aceea, Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) a transmis un mesaj Guvernului, luni, prin care anunţă că unele Agenţii Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nu aplică prevederile OUG nr. 30/2020, exceptând avocaţii de la acordarea indemnizaţiei prevăzute pentru profesioniştii afectaţi de epidemia de coronavirus. Tocmai de aceea, UNBR solicită aplicarea unitară a prevederilor legale.

Vineri, într-o serie de clarificări publicate pe site-ul propriu, UNBR a transmis că avocaţii care îşi întrerup activitatea pe perioada stării de urgenţă beneficiază de prevederile OUG nr. 30/2020, respectiv de o indemnizaţie în cuantum brut de 4.072 de lei, echivalentul a 75% din salariul mediu brut pe economie, la fel ca toţi ceilalţi profesionişti afectaţi în această perioadă. 

Potrivit OUG nr. 30/2020, indemnizaţia acordată celor ce desfăşoară activităţi altfel decât prin intermediul unui contract de muncă este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor. Totuşi, acestea nu se aplică şi avocaţilor, în condiţiile în care drepturile la asigurări sociale al avocaţilor se exercită în condiţiile Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

Recent, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, l-a rugat pe Traian Briciu, preşedintele UNBR, să popularizeze printre avocaţi OUG nr. 30/2020, cea care acordă altor profesionişti indemnizaţia pe perioada stării de urgenţă - mai multe detalii, aici