15 mai 2019 - Avocaţi

Noi reguli privind alegerea avocatilor (Document)

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a publicat marti, 7 mai 2019, Hotararea Consiliului UNBR nr. 431 din 23 martie 2019, ce aparuse in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 281 din 12 aprilie 2019.

Hotararea modifica regulile de alegere ale organelor profesiei si regulile privind plata contributiilor catre barouri.

Astfel, apar schimbari in

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 64/2011.

Modificarile operate in statut:

1. La art. 83, alin. (2) se modifica astfel:

„(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul avocatilor alege o comisie de numarare a voturilor dintre delegatii care nu candideaza, compusa din minimum 5 membri. Votul secret se exprima prin buletine de vot introduse in urne sigilate. Pe buletinul de vot se mentioneaza: numele si prenumele candidatului, functia pentru care candideaza si baroul din care face parte”.

2. La art. 223, dupa alin. (5) se introduc doua noi alineate:

„(5/1) Prevederile alin. (5) referitoare la contributiile datorate bugetelor ambelor barouri se aplica si avocatului / avocatilor care este inscris / sunt inscsrisi pe tabloul avocatilor dintr-un anumit barou, dar isi exercita profesia intr-o forma de exercitare care isi are sediul principal in alt barou decat in cel in care este inscris / sunt inscrisi. In contributia datorata baroului pe tabloul caruia avocatul / avocatii nu este inscris / nu sunt inscrisi nu se include contributia aferenta bugetului UNBR.

(5/2) Prin exceptie, in situatia in care prin actele constitutive ale formei de exercitare a profesiei se prevede ca avocatul / avocatii in cauza isi desfasoara activitatea strict la sediul secundar al acesteia de pe raza baroului in care acesta / acestia este / sunt membru / membri, acesta / acestia nu datoreaza contributia catre bugetul baroului in care forma de exercitare a profesiei are sediul principal”.

Forma actuala a articolului 83, alineatul 2:

„Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret de membrii Congresului electiv: decani si delegatii barourilor la Congres. Pe buletinul de vot sunt inscrisi numai membrii Congresului care au calitatea de decan si reprezentantii baroului care au fost alesi de adunarile generale ale barourilor sa reprezinte baroul in Congresul electiv”.

Forma actuala a art. 223 alin. 5:

„In urma aprobarii cererii de infiintare a sediului secundar, avocatul/avocatii va/vor achita taxa de inscriere si contributia la bugetul baroului pe raza caruia functioneaza sediul secundar, separat de taxele platite la baroul la care isi are/au sediul principal. Contributia la fondul Casei de Asigurari a Avocatilor, denumita in continuare C.A.A., se achita de fiecare membru al C.A.A, la filiala C.A.A. de pe lânga baroul la care este inscris sediul principal”.

Schimbarile din Statutul profesiei de avocat

Sursa : www.juri.ro