12 sep 2019 - Avocaţi

Examenul de primire in avocatura. Solutionarea contestatiilor la punctaj (Procesul verbal)

Lumea Juridica prezinta procesul verbal din data de 11 septembrie 2019 privind solutionarea contestatiilor la punctaj formulate de candidatii care s-au prezentat la examenul de intrare in avocatura din data de 30 august 2019

Astfel, potrivit UNBR, in conformitate cu prevederile art. 24 din “Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice”, Comisia nationala de examen, analizand contestatiile la punctaj, precum si procesul verbal intocmit de membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor la punctaj,

DISPUNE URMATOARELE:

 “In baza

procesului-verbal intocmit de Comisia de solutionare a contestatiilor la punctaj, prin care s-a constatat, in urma reverificarii tuturor lucrarilor candidatilor care au formulat contestatii la punctaj, ca nu exista diferente intre punctajul initial acordat acestor lucrari si punctajul rezultat in urma reverificarii, se resping toate contestatiile la punctaj formulate de candidatii care s-au prezentat la examenul din data de 30 august 2019 .

In consecinta, lista cu rezultatele obtinute de candidatii care s-au prezentat la examenul de admitere in profesia de avocat (pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru dobandirea calitatii de avocat definitiv) din data de 30 august 2019, publicata la data de 07 septembrie 2019 pe paginile web ale U.N.B.R. si I.N.P.P.A., devine lista finala a rezultatelor obtinute de candidatii la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea august 2019”.

Sursa : www.juri.ro