09 dec 2019 - Avocaţi

Decizia UNBR privind bugetul pentru 2020

In sedinta Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania condusa de Traian Briciu (foto) care a avut loc in 6 decembrie 2019 s-au dezbatut mai multe chestiuni, printre care si bugetul pe anul 2020.

Pe ordinea de zi au figurat si au fost dezbatute urmatoarele teme:-Proiectia bugetului U.N.B.R. pentru anul 2020. S-a decis aprobarea unui proiect de buget ce urmeaza a fi prezentat Consiliului UNBR spre adoptare.-Stabilirea mijloacelor pentru realizarea Proiectelor U.N.B.R. pentru mandatul 2019-2023Comisia Permanenta a luat act de faptul ca proiectele propuse, care au fost trimise spre consultare si aprobare catre Consiliul U.N.B.R., vor putea fi realizate in functie de aprobarea proiectului de buget pentru 2020, in limitele prezentate Consiliului UNBR.-Validarea Examenul de absolvire al Institutului de Pregatire si Perfectionare a avocatilor (I.N.P.P.A.), sesiunea noiembrie 2019Dupa analizarea Raportului Presedintelui Comisiei de examen, Comisia Permanenta a decis validarea acestuia. Se va informa Consiliul UNBR in sedinta din 07.12.2019.-Planul de masuri privind reorganizarea I.N.P.P.A. si a activitatii saleComisia Permanenta a aprobat propunerea Directorului I.N.P.P.A. in sensul ca, Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti va asigura folosinta de catre INPPA Central a unui numar de 5 sali cu o capacitate de cel putin 30 locuri fiecare si a unei sali administrative, in urmatoarele conditii:– folosinta gratuita timp de 5 ani, de joi pana duminica a salilor respective (in restul timpului, inclusiv in orele in care  INPPA nu le foloseste in zilele pe care le are la dispozitie, Facultatea putand organiza in acestea activitati didactice)– U.N.B.R./I.N.P.P.A. va viabiliza, prin fonduri proprii, aceste 6 spatii proiectie; dotare cu mobilier pentru uzul I.N.P.P.A.De asemenea, au fost analizate si celelalte masuri propuse de Directorul I.N.P.P.A. privind formarea initiala si continua, care au fost aprobate in principiu. In faza a doua, urmeaza sa fie propuse modificari le legislatiei secundare de organizare si functionare a INPPA.-Masuri privind asigurarea fondurilor necesare pentru plata asistentei judiciare din oficiu pentru anul 2020Comisia Permanenta a luat act de informarea facuta de Vicepresedintele U.N.B.R coordonator al Departamentului de coordonare a Asistentei Juridice (D.C.A.J.). privind Situatia onorariilor estimate pentru asistenta judiciara pentru anul 2020 si suma totala ce va fi solicita autoritatilor cu drept de decizie in materia asigurarii fondurilor pentru plata onorariilor din asistenta judiciara, care se ridica la cuantumul de 80.112.189,63 lei.-Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului National de Publicitate Mobiliara (R.N.P.M.).Presedintele U.N.B.R. a informat despre ultimele evolutii de pe piata legat de urmatoarele aspecte:– procedura de achizitie prin licitatie organizata de catre CEC Bank S.A., au participat si agenti imputerniciti U.N.B.R. – R.N.P.M.;– informare privind procedurile de achizitie de servicii centralizate de inregistrare a avizelor de inscriere a avizelor de garantie ce vor fi demarate de BRD Groupe Societe Generale;– analiza tarifelor operatorului U.N.B.R. – R.N.P.M. in noul context al pietei;– impactul Proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare inregistrat la Camera Deputatilor cu nr. PL-x 461/2019;– activitatea U.N.B.R. ca operator al Registrului National de Publicitate Mobiliar in 2019.-Problema obligatiilor organizatiei profesionale de a emite reglementari si instructiuni sectoriale in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.Conform legii,  in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare, UNBR va emite reglementari sectoriale in vederea aplicarii noilor dispozitii, care trebuie avizate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.):"Comisia Permanenta a luat act de raspunsul comunicat de O.N.P.C.S.B. la solicitarea U.N.B.R. de a avea o intalnire de lucru in acest sens din care reiese ca Oficiul este in plin proces de gandire si adoptare a legislatiei subsecvente de implementare a legii la nivelul autoritatii. Ca urmare, Oficiul a propus UNBR ca intalnirea propusa sa aiba loc in cursul lunii ianuarie 2020. Comisia Permanenta  a hotarat crearea unui grup  de lucru pentru intensificarea cooperarii cu Oficiul in vederea implementarii obligatiilor legale si participarea la intalniri in acest scop cu reprezentantii Oficiului, in luna ianuarie 2020.Intre orele 17.00 – 19:00 membrii Comisiei Permanente au participat la Dezbaterea 'Avocatura romaneasca, pilon al justitiei'desfasurata la Palatul de Justitie, Biblioteca Baroului Bucuresti 'Av. Victor Anagnoste', organizata de U.N.B.R., sub coordonarea Presedintelui si Vicepresedintilor U.N.B.R..Au fost solutionate un numar de 64 lucrari curente (solutiile se comunica barourilor sau persoanelor interesate), din care un numar de 17 solicitari de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate al Avocatilor”.

 

Sursa : www.juri.ro