16 dec 2019 - Avocaţi

Baroul Timis ii pune pe reclamagii sa scoata mai multi bani din buzunar

Baroul Timis – condus de catre decanul Sergiu Stanila (foto) – ii pune pe reclamagii sa scoata mai multi bani din buzunar.

Consiliul baroului a aprobat, in sedinta din 3 decembrie 2019, majorarea unei taxe percepute pentru reclamatiile depuse impotriva unui avocat. Baroul a publicat ordinea de zi solutionata duminica, 15 decembrie 2019. Modificarea va intra in vigoare la 1 ianuarie 2020.

Este vorba despre taxa de secretariat, pe care baroul a majorat-o pe 3 decembrie de la 150 la 200 de lei. Scumpirea anterioara, de la 100 la 150 de lei, avusese loc in sedinta din 14 martie 2017.

Minuta Baroului Timis din 3 decembrie 2019:

„Se aproba majorarea la cuantumul de 200 lei a taxei de secretariat, pentru inregistrarea unei plangeri / reclamatii / sesizari impotriva unui avocat, atunci cand petentul solicita angajarea raspunderii disciplinare sau restituirea ori diminuarea onorariului platit avocatului.

Taxa de 200 de lei se va achita de petent in termen de maxim 10 zile de la comunicarea de catre Baroul Timis a adresei continand aceasta obligatie, sub sanctiunea clasarii plangerii formulata. Taxa de secretariat de 200 de lei este justificata de efectuarea operatiunilor de preluare a plangerii / reclamatiei / sesizarii, de inregistrare a acesteia, de constituire a dosarului, de repartizare unui membru al Consiliului in calitate de consilier raportor, de studiere a dosarului, de efectuare si expediere a corespondentei cu petentul si/sau avocatul, de redactare si tehnoredactare a convocarilor, hotararii de consiliu, actiunii disciplinare dupa caz, adreselor de comunicare cu partile si cu Presedintele UNBR, conform dispozitiilor legale si statutare.

Consiliul Baroului Timis poate acorda scutire de la plata taxei de 200 de lei, dupa cum urmeaza:

- daca venitul mediu net lunar pe membru de familie al petentului, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 300 lei, se acorda scutire de 100% de la plata taxei de 200 de lei;

- daca venitul mediu net lunar pe membru de familie al petentului, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 600 lei, se acorda scutire de 50% de la plata taxei de 200 de lei;

- venitul mediu se va dovedi cu fluturas de salariu, cupon de pensie, adeverinta emisa de organele fiscale, orice alt inscris doveditor in acest sens.

Aceasta modificare se aplica incepand cu data de 01.01.2020. Cuantumul celorlalte taxe percepute de Baroul Timis ramane neschimbat”.

Sursa : www.juri.ro