13 aug 2019 - Avocaţi

Baroul Bucuresti cauta avocati pentru Curtea de Arbitraj (Document)

Baroul Bucuresti – condus de catre decanul Ion Dragne (foto) – cauta avocati pentru propria Curte de Arbitraj, dupa cum a anuntat vineri, 9 august 2019.

Conform Hotararii UNBR nr. 1063/2015 (atasate la finalul articolului), curtile de arbitraj functioneaza la nivelul fiecarui barou, arbitrii fiind numiti pentru cate un mandat de patru ani, care poate fi innoit.

Avocatii bucuresteni interesati sa devina arbitri sau sa isi prelungeasca mandatele sunt asteptati sa

isi exprime optiunea pana la data de 22 august 2019.

Comunicatul Baroului Bucuresti:

„In aplicarea Hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 1063/07.03.2015 prin care s-a adoptat Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor,

Luand in considerare durata mandatului arbitrilor care constituie Curtea de Arbitraj a Baroului Bucuresti, infiintata prin Hotararea Consiliului Baroului Bucuresti nr. 24/01.09.2015, pentru un mandat de 4 ani,

Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 08.08.2019, invita avocatii interesati sa isi mentina calitatea de arbitru sau sa devina arbitri in cadrul Curtii de Arbitraj, ca, pana la 28.08.2019 sa isi exprime optiunea conform dispozitiilor art. 6.3 din Regulament.

Conditiile pentru ca un avocat sa fie inclus in lista de arbitri sunt reglementate de art. 6.3 din Regulament: „Poate fi arbitru orice avocat care are capacitate deplina de exercitiu a drepturilor, se bucura de reputatie nestirbita, are inalta calificare si experienta in domeniul profesional, cu o vechime neintrerupta in profesia de avocat de minim 10 ani. Candidatul desemnat sau solicitant, potrivit art. 6 alin. 1 si 4, va depune la dosar in afara de dovezile privind vechimea, curriculum vitae si o recomandare din partea unui confrate care are o vechime neintrerupta de 15 ani in profesia de avocat. Ei vor depune si o adeverinta medicala, eliberata potrivit procedurii stabilite ce catre Consiliul UNBR, din care sa rezulte daca sunt apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic, pentru exercitarea acestei atributii.“

Candidaturile se depun la Secretariatul Curtii de Arbitraj, sediul Baroului, etajul V, Cancelarie”.

Hotararea UNBR nr. 1063/2015

Sursa : www.juri.ro