01 apr 2020 - Legislaţie

Proiectul de lege privind scutirea de la plata chiriilor a fost adoptat de Senat. Durata suspendării plăţilor este de cel mult 90 zile

Autor: S. A.

Senatul a adoptat, marţi, proiectul de lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă. Conform proiectului, locatarii, operatorii economici, profesioniştii şi autorităţile publice şi entităţile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă prin aplicarea unor acte ale autorităţilor publice în perioada de aplicare a stării de urgenţă pot suspenda, la cerere, fără plata dobânzilor şi a altor penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii sau puncte de lucru.

Astfel, în aceeaşi propunere legislativă se prevede faptul că locatorii care nu încasează contravaloarea acestor chirii ca urmare a suspendării prevăzute în primul articol al proiectului de lege sunt scutiţi de la plata obligaţiilor faţă de bugetul statului aferente chiriilor neîncasate în această perioadă precum şi de la plata obligaţilor faţă de bugetele locale în privinţa impozitelor şi taxelor pe clădiri care se datorează proporţional cu numărul de zile din anul 2020 CU EXCEPŢIA perioadei de aplicare a stării de urgenţă şi a suspendării plăţii chiriei pentru folosinţa imobilelor. Aceste facilităţi, conform proiectului de lege adoptat, se aplică, în mod corespunzător, pe toată durata stării de urgenţă, dar nu mai mult de 90 de zile, calculându-se pentru fracţia din fiecare lună. Contractele de închiriere la care se referă aceste dispoziţii se prelungesc în mod corespunzător cu durata pentru care s-au aplicat scutirile.