10 iul 2020 - Legislaţie

ANALIZĂ Av. Cătălin Oncescu: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor a fost modificată

Avocatul Cătălin Oncescu realizează, pentru Monitorul Justiţiei, o analiză: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor a fost modificată cu privire la declaraţia privind beneficiarul real şi obligaţia de a depune anual această declaraţie.

Prin Legea nr. 108 din 3 iulie 2020 (intrată în vigoarea la data de 09 iulie 2020) au fost aduse modificări legii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor în ceea ce priveşte obligativitatea depunerii declaraţiei privind beneficiarul real al persoanei juridice.

Aşa cum se cunoaşte, anterior adoptării acestei legi, absolut toate persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului aveau datoria să depună o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, după cum urmează:

- la înmatriculare;

- anual;

- ori de câte ori intervenea o modificare.

În ceea ce priveşte societăţile deja înregistrate în registrul comerţului până la data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 privind spălarea banilor, declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarilor reali trebuia depusă în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, acest termen fiind prelungit succesiv până la 1 noiembrie 2020. Având în vedere că şi societăţile deja înregistrate în registrul comerţului fac parte din categoria „persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului”, rezultă că şi toate aceste societăţi aveau obligaţia de a depune declaraţia privind beneficiarul real al persoanei juridice anual sau ori de câte ori intervenea o modificare.

Declaraţia anuală trebuia depusă la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, obligaţie care – din punct de vedere practic – era imposibil de îndeplinit.

În prezent, având în vedere modificările aduse legii privind spălarea banilor prin Legea nr. 108/2020, persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali, nu mai au obligaţia de a depune o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare. În practică însă, este de aşteptat ca registrul comerţului să ceară în continuare această declaraţie la momentul înmatriculării (alături de restul înscrisurilor solicitate de lege), chiar dacă dispoziţiile art. 56 alin. (1) ind. 1 din Legea nr. 129/2019 privind spălarea banilor arată în mod clar că sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali.

De asemenea, nici societăţile deja înregistrate în registrul comerţului până la data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 privind spălarea banilor nu mai au obligaţia de a depune până la 1 noiembrie 2020 declaraţia privind beneficiarul real, câtă vreme sunt constituite doar din asociaţi persoane fizice şi aceştia sunt singurii beneficiari reali.

Este de menţionat că, în cazul în care doreşte, reprezentantul legal al unei societăţi exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarul real are în continuare posibilitatea de a depune această declaraţie. În lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor pe baza documentelor care însoţesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidenţelor deţinute în cazul societăţilor deja înmatriculate.

A fost eliminată, totodată, şi obligaţia de a depune anual declaraţia privind beneficiarul real la oficiul registrului comerţului în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale. În prezent, doar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia trebuie depusă în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Cu privire la aceste noi modificări şi completări aduse Legii nr. 129/2019 privind spălarea banilor trebuie observat că – dacă printre asociaţi se numără şi una sau mai multe persoane juridice – există în continuare obligaţia de a depune declaraţia privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor. Excepţia nou introdusă priveşte persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice.

De asemenea, lipsa obligaţiei de a depune declaraţia privind beneficiarul real priveşte persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali. Per a contrario, dacă o societate comercială este constituită din asociaţi persoane fizice, dar aceştia nu sunt singurii beneficiari reali, există în continuare obligaţia de a depune declaraţia.

Prin beneficiar real, potrivit Legii nr. 129/2019, se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

Iar în cazul societăţilor comerciale prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace (acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%);

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 de mai sus ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real.