21 aug 2019 - Jurisprudenţa România

TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - “Sunt aplicabile dispozitiile art. 197 teza a doua C. proc. Civ”

Prin Decizia 133/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat recursul, ca netimbrat.

Prin incheierea din 28 februarie 2019, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, in Dosarul nr. x/2015, s-a respins cererea de suspendare a judecatii intemeiata pe dispozitiile art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., care prevad cazurile de suspendare facultativa, apreciindu-se ca nu exista motive de suspendare a judecatii, raportat la cauza invocata de aparatorul recurentului-reclamant, avand ca obiect anularea unor hotarari ale Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Impotriva acestei incheieri a declarat recurs A., sustinand ca se impunea suspendarea judecatii, fata de imprejurarea ca dezlegarea exceptiei prematuritatii depindea in tot de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul altei judecatii. A invocat dispozitiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. Civ.

Minuta ICCJ:“|Anuleaza, ca netimbrat, recursul declarat de recurentul A. impotriva incheierii din 28 februarie 2019, pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal. Definitiva”. Extras din decizia ICCJ:

“Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din O.U.G., recursul impotriva hotararilor judecatoresti se taxeaza cu 100 RON. Art. 33 alin. (1) din acelasi act normativ prevede ca taxele judiciare de timbru se platesc anticipat.

Desi a fost citat cu mentiunea achitarii acestei taxe judiciare de timbru, recurentul nu a indeplinit obligatia impusa de lege.

In atare situatie, sunt aplicabile dispozitiile art. 197 teza a doua C. proc. civ., potrivit carora netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata, in conditiile legii”. Decizia ICCJ

Sursa : www.juri.ro