06 sep 2019 - Jurisprudenţa România

SUSPENDARE EXECUTARE ACT ADMINISTRATIV - “Actele supuse analizei instantei nu incalca nicio norma”

Prin Hotararea 912/2018, Tribunalul Constanta a respins cererea, ca neintemeiata. Prin cererea inregistrata, reclamantul Prefectul Judetului C a solicitat in contradictoriu cu paratii Primarul Municipiului C, M H S si A anularea autorizatiei de construire nr. 1088/03.06.2016 emisa de Primarul Municipiului C, respectiv a certificatului de urbanism nr. 405/22.01.2016, suspendarea autorizatiei de construire si oprirea executarii lucrarilor pana la solutionarea pe fond a cauzei.

In motivare, arata reclamantul ca prin adresa nr. 35677/20.07.2017 a Inspectoratului de Stat in Constructii – Inspectoratul Regional in Constructii Sud-Est, Inspectoratul Judetean in Constructii C inregistrata la reclamant sub nr. 7860/20.07.2017 s-a mentionat ca autorizatia de construire mentionata si certificatul de urbanism care a stat la baza acesteia au fost emise cu nerespectarea prevederilor legale in materie.

Astfel, s-a mentionat CUT autorizat maxim 4,0 pentru toata zona de reglementare desi acesta este 3,0 conform RLU aferent PUZ aprobat prin H.C.L.M. C nr. 121/16.05.2011. in certificatul de urbanism nu s-au stabilit avizele furnizorilor/administratorilor de utilitati urbane: aviz detinator retea de apa, aviz detinator retea de canalizare, aviz detinator retea electricitate, aviz detinator retea gaze naturale, aviz detinator retea termoficare, incalcandu-se art. 5 al. 1, art. 6 al. 1 lit. c) din Legea nr. 50/1991 si art. 24 al. 1 din normele metodologice.

S-a retinut in continuare ca documentatia ce a stat la baza autorizatiei de construire a fost incompleta: pe planul de situatie nu sunt reprezentate pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare, cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea, sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale. Documentatia nu contine studiu de insorire, sectiune transversala, desfasurare stradala, acestea fiind abateri fata de prevederile art. 7 al. 12 din Legea nr. 50/1991. De asemenea, erau necesare minimul 2 ascensoare astfel conformate incat sa permita si transportul mobilierului de dimensiuni mari.

Minuta Tribunalului Constanta:

"Respinge cererea formulata de reclamant PREFECTUL JUDETULUI C, in contradictoriu cu parat PRIMARUL MUNICIPIULUI C, parat M H S, parat M A, parat SC T A T, ca neintemeiata.

Respinge cererea paratului Primarul Municipiului C de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare”. Extras din hotararea Tribunalului Constanta:

“Constatand ca actele administrative supuse analizei instantei de contencios administrativ nu incalca nicio norma de natura sa pericliteze securitatea constructiei astfel edificate, a persoanelor ce o deservesc sau a utilizatorilor, Tribunalul va respinge cererea reclamantului, ca neintemeiata. In ceea ce priveste cererea paratului Primarul Municipiului C de obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata, instanta constata urmatoarele:

Desi art. 453 C.pr.civ. instituie obligatia partii care a pierdut procesul sa plateasca partii care a castigat cheltuielile de judecata, aceasta obligatie are drept temei culpa procesuala. In speta, nu se poate retine culpa procesuala a reclamantului ci, dimpotriva, culpa procesuala a paratului mentionat, prezentul demers judiciar fiind generat de existenta unor nereguli in modalitatea de emitere a actelor contestate, conform celor expuse. Astfel, o parte din neregulile semnalate de reclamant in baza sesizarii Inspectoratului Regional in Constructii Sud-Est – Inspectoratul Judetean in Constructii C s-au confirmat pe parcursul cercetarii judecatoresti, potrivit celor expuse, iar aprecierea instantei in sensul ca nu se impune sanctiunea nulitatii nu poate fi imputata reclamantului sub forma obligarii acestuia la plata cheltuielilor de judecata tocmai fata de paratul emitent. Instanta va respinge, asadar, si cererea paratului Primarul Municipiului C de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecata”. Hotararea Tribunalului Constanta

Sursa : www.juri.ro