06 sep 2019 - Jurisprudenţa România

PROCES PIERDUT DE ANAF - “Nu au fost dovedite conditiile privind existenta si iminenta pericolului concret”

Prin Hotararea 641/2018, Tribunalul Constanta a admis cererea reclamantului. Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta, sub nr. 8181/118/2017, reclamanta a solicitat in contradictoriu cu parata AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA anularea Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii emise de parata.

In motivare se arata ca livrarile de marfa efectuate de catre... catre reclamanta sunt probate documentar prin existenta facturilor si constituie livrari reale, iar originea marfii si constatarile organelor fiscale exced cumparatorului, in ciclul normal operational. Reclamantul a fost cumparator de buna credinta, iar la data tranzactiilor societatea mentionata era activa din punct de vedere fiscal. Ca urmare, cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Mai arata reclamantul ca nu exista nicio dovada ca se sustrage, se ascunde sau isi risipeste patrimoniul. Prin urmare, instituirea de masuri asiguratorii nu se impune intrucat nu sunt indeplinite conditiile legale.Prin intampinare, parata a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata. In motivare se arata ca reclamanta a desfasurat relatii comerciale cu..., care are un comportament fiscal neadecvat. De asemenea, societatea are atat furnizori neachitati cat si clienti neincasati si inregistreaza in luna august 2017 o pierdere de 660.829,53 lei. A fost estimat un prejudiciu adus bugetului de stat in valoare totala de 286.071 lei iar masurile asiguratorii au fost instituite pentru 150% din suma estimata. in lipsa acestor masuri, ar exista pericolul nerecuperarii creantelor la bugetul de stat.

Minuta Tribunalului Constanta:“Admite cererea promovata de reclamant, in contradictoriu cu parat AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA. Anuleaza decizia de instituire a masurilor asiguratorii emisa de intimata. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare”. Extras din hotararea Tribunalului Constanta:

“In speta, parata nu a depus referatul justificativ cerut de lege si nici alte inscrisuri pe baza carora s-a emis actul contestat, instanta fiind in imposibilitatea de a verifica legalitatea si temeinicia celor expuse in cuprinsul acestuia. Se retine in continuare ca, potrivit art.2.1 pct.5.6 din OP ANAF nr.2605/2010 privind procedura de aplicare a masurilor asiguratorii prevazute de Codul de procedura fiscala, organul fiscal nu poate aprecia subiectiv si aleatoriu pericolul, impunandu-se criterii concrete de evaluare, astfel incat, din motivare, sa rezulte necesitatea instituirii masurii. Apreciaza Tribunalul ca, in speta, comportamentul fiscal inadecvat al contribuabilului trebuie sa fie demonstrat, pentru ca acesta nu raspunde de comportamentul inadecvat al partenerilor contractuali cata vreme nu se demonstreaza in concret o coniventa frauduloasa. In acelasi sens este si jurisprudenta CJUE, care a apreciat ca dreptul de deducere poate fi refuzat in situatia exceptionala in care se probeaza, dincolo de orice dubiu rezonabil ca, in mod obiectiv, agentul economic care solicita drept de deducere stia sau ar fi trebuit sa stie ca participa astfel la un mecanism fraudulos si revine organelor fiscale obligatia de a proba aceasta imprejurare (Cauza C-285/11 Bonik). De asemenea, parata pleaca de la premisa ca exista pericolul ca societatea contestatoare sa-si instraineze patrimoniul, prejudiciind astfel bugetul de stat, cu incalcarea prezumtiei de 'buna credinta' a contribuabilului dar si a obligatiei de a proba cele retinute in sarcina acestuia. Se constata ca, in speta, nu au fost dovedite conditiile privind existenta si iminenta 'pericolului concret' privind sustragerea agentului economic de la plata obligatiilor la bugetul general consolidat, sau prejudicierea bugetului prin ascunderea sau risipirea patrimoniului, atat timp cat, 'iminenta pericolului concret' nu a fost justificata de catre organul fiscal”. Hotararea Tribunalului Constanta

Sursa : www.juri.ro