14 nov 2019 - Jurisprudenţa România

PROCES CU GUVERNUL ROMANIEI - “Nu a depus motive de nelegalitate a sentintei atacate

Prin Decizia 918/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat nul recursul. Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Craiova la data de 16 februarie 2015, sub nr. x/2015, reclamantul A. a solicitat obligarea paratului Guvernul Romaniei la plata sumei de 31.878 RON, cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin aplicarea prevederilor art. 1 din O.U.G. nr. 95/2014, respectiv art. I si II din O.G. nr. 1/2015, urmand ca suma sa fie reactualizata in raport de indicele de inflatie la data punerii in executare a hotararii.Prin Sentinta nr. 386 din 19 septembrie 2016 Curtea de Apel Craiova, sectia de contencios administrativ si fiscal, a respins ca inadmisibila cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect despagubire.Impotriva hotararii a declarat recurs reclamantul A., fara insa ca acesta sa indice si sa dezvolte motive de nelegalitate a hotararii.Minuta Inaltei Curti:“Admite exceptia nulitatii recursului invocata de intimatul Guvernul Romaniei. Constata nul recursul declarat de A. impotriva Sentintei nr. 386 din 19 septembrie 2016 a Curtii de Apel Craiova, sectia de contencios administrativ si fiscal. Definitiva”. Extras din decizia Inaltei Curti:

“Potrivit dispozitiilor art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ. 'cererea de recurs va cuprinde urmatoarele mentiuni: (...) d) motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor sau, dupa caz, mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat'. Aceasta norma imperativa instituie in sarcina recurentului obligatia de a indica si dezvolta motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza calea de atac, iar nemotivarea recursului sau motivarea cererii dupa implinirea termenului legal, atrage, conform art. 489 alin. (1) C. proc. civ., sanctiunea nulitatii recursului.In prezenta cauza, solutia pronuntata de Curtea de Apel asupra actiunii reclamantului putea fi recurata 15 zile de la comunicare, inauntrul acestui termen de declarare partea ce promoveaza calea de atac trebuind sa o si motiveze.Desi promovata in termenul de recurs sus-mentionat, respectiv la data de 3 octombrie 2016, cererea nu a fost motivata pana la expirarea termenului legal, absolut si imperativ in care recurentul A. trebuia sa indeplineasca aceasta obligatie procesuala.De altfel, nici pana la primul termen fixat in sedinta publica de judecata recurentul nu a formulat si nu a depus motive de nelegalitate a sentintei atacate”. Decizia Inaltei Curti

Sursa : www.juri.ro