12 iun 2019 - Jurisprudenţa România

PROCES CU COMPANIA AERIANA - “La aterizarea in aeroportul din Milano a descoperit ca bagajul sau a fost pierdut”

Prin Hotararea 6187/2018, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a respins, ca neintemeiata, cererea de chemare in judecata.

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de … sub nr. …, reclamanta … a solicitat, in contradictoriu cu parata …, obligarea paratei la plata despagubirilor in cuantum de 831,27 Drepturi Speciale de Tragere (4556 RON – echivalent in lei la cursul BNR din data de 12.01.2018 – data depunerii actiunii) avand in vedere pierderea bagajului reclamantei intr-o cursa aeriana operata de parata la data de 04.02.2016 de la Bucuresti, Otopeni la Milano, Linate, nr. zbor … . in motivare, reclamanta a aratat ca la data de 04.02.2016 a zburat de la Bucuresti, Otopeni la Milano cu o cursa operata de compania parata, iar la aterizarea in aeroportul din Milano a descoperit ca bagajul sau nu a ajuns, fiind pierdut. in consecinta, a facut reclamatie pe aeroportul din Milano, iar ulterior a comunicat si paratei pierderea bagajului. In urma unei corespondente purtate cu societatea parata si a notificarii acesteia i s-a acordat o despagubire in cuantum de 212,22 euro (957,43 RON), insa sustine reclamanta ca ar fi trebuit sa i se acorde 1000 DTS, o suma mai mare decat cea primita. In acest sens, a invocat intrunirea elementelor raspunderii civile contractuale referitoare la existenta faptei ilicite, a prejudiciului, a legaturii de cauzalitate intre fapta si prejudiciu, precum si a vinovatiei paratei. De asemenea, a mai aratat reclamanta ca in cauza sunt aplicabile prevederile art. 22 pct. 2 din Conventia de la Montreal din data de 28 mai 1999, dar si Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2027/97 privind raspunderea operatorilor de transport aerian in caz de accidente. S-a mai invocat faptul ca transportatorul nu are voie sa stabileasca o limita mai scazuta de raspundere decat cea impusa de Conventie, orice clauza contrara fiind nula, or in conditiile de transport ale paratei se stipuleaza ca raspunderea pentru pierderea bagajului unui pasager este limitata la 19 sdr/kg. In mod gresit si contrar Conventiei a mentionat parata ca despagubirea pentru pierderea bagajului unui pasager se calculeaza la kg, clauza lovita de nulitate conform conventiei, deoarece despagubirea este reglementata de art. 22 pct. 3 din Conventie. In drept, reclamanta a invocat prevederile Conventiei de la Montreal din data de 28 mai 1999, dar si Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 mai 2002. in sustinerea cererii, reclamanta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri. Actiunea a fost legal timbrata cu suma de 325 lei, conform art. 3 alin. (1) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (fila 6) Parata, legal citata, a depus intampinare la data de 05.03.2018 prin care a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii de chemare in judecata. In motivare, a aratat ca la data de 07.02.2016 reclamanta care a notificat pierderea bagajului a primit un raspuns din partea companiei prin care a fost informata ca solicitarea sa a fost redirectionata compartimentului competent in solutionarea acestui tip de probleme, iar la data de 28.04.2016 pasagerei i s-au solicitat documentele necesare in vederea intocmirii dosarului de despagubire. La data de 01.06.2016, reclamanta a primit despagubirea la care avea dreptul in conformitate cu Conditiile de Calatorie …, respectiv echivalentul sumei de 171 DST (212,22 EURO). A mai sustinut parata ca suma de 1000 DTS solicitata reprezinta un plafon maxim de despagubire, plafon peste care transportatorul aerian nu poate trece, cu exceptia situatiei in care pasagerul avea un bagaj cu valoare declarata. De asemenea, termenul folosit de legiuitorul european este 'limitat', nu 'fixat', ceea ce inseamna ca suma este variabila, putand fi determinata de transportatorul aerian de la caz la caz, in baza unor criterii clare, insa aceasta suma nu poate depasi 1000 DTS. In speta, modalitatea de stabilire a sumei cu care urmeaza a fi despagubit pasagerul este reglementata de art. 14.1.2 lit. d) din Termenii si Conditiile de Calatorie …, agreate de reclamanta la momentul achizitionarii biletului de calatorie.

Minuta Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti:“Respinge ca neintemeiata cererea de chemare in judecata”. Extras din hotararea Judecatoriei Sectorului 1:

“La data de 04.02.2016, reclamanta a zburat de la Bucuresti la Milano cu o cursa operata de compania parata …, iar la aterizarea in aeroportul din Milano a descoperit ca bagajul sau a fost pierdut, fapt ce a fost comunicat paratei care a demarat procedura de acordare a despagubirii aferente pierderii bagajului. Astfel, la data de 01.06.2016, in urma parcurgerii etapelor necesare intocmirii dosarului de despagubire, reclamantei i-a fost platita suma de 212,22 EURO reprezentand echivalentul sumei de 171 DST. Potrivit art. 1 pct. 1 din Conventia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian international din 28.05.1999 in vigoare de la 03 septembrie 2000, ratificata in dreptul intern prin Ordonanta nr. 107 din data de 31.08.2000, prezenta conventie se aplica transporturilor internationale de persoane, bagaje sau marfuri, efectuate cu o aeronava, contra plata, aplicandu-se, in mod egal, transporturilor gratuite efectuate cu aeronave de catre o intreprindere de transport aerian. De asemenea, potrivit pct. 2 al articolului mentionat, expresia 'transport international' inseamna orice transport in care, conform acordului dintre parti, punctul de plecare si punctul de destinatie, indiferent daca exista sau nu o intrerupere a transportului sau o transbordare, sunt situate fie pe teritoriul a doua state parti, fie pe teritoriul unui singur stat parte, in cazul in care exista o escala stabilita pe teritoriul altui stat, chiar daca acel stat nu este un stat parte. In conformitate cu dispozitiile articolului 22 pct. 2 din Conventie, la transportul bagajului raspunderea transportatorului in caz de distrugere, pierdere, deteriorare sau intarziere este limitata la suma de 1.000 DST pentru fiecare pasager, in afara cazului in care pasagerul, in momentul in care bagajul inregistrat a fost predat transportatorului, a facut o declaratie speciala privind interesul in livrarea la destinatie si a platit o suma suplimentara, daca este necesar. in acest caz transportatorul va fi raspunzator pentru plata unei sume care nu va depasi suma declarata, cu exceptia cazului in care dovedeste ca suma este mai mare decat interesul real al pasagerului in livrarea la destinatie. in aplicarea dispozitiilor relevante din Conventia de la Montreal in ceea ce priveste transportul aerian al pasagerilor si al bagajelor acestora s-a adoptat Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2027/97 privind raspunderea operatorilor de transport aerian in caz de accidente, in cuprinsul caruia s-a stabilit ca operatorul de transport aerian este raspunzator in caz de distrugere, pierdere sau deteriorare a bagajelor pana la limita de 1000 D.S.T. (echivalentul sumei in moneda nationala). A sustinut reclamanta ca transportatorul nu are voie sa stabileasca o limita mai scazuta de raspundere decat cea impusa de Conventie, orice clauza care stipuleaza o limita mai scazuta fiind nula conform art. 26 din Conventie care prevede ca 'Orice clauza care are tendinta sa exonereze transportatorul de raspundere sau sa stabileasca o limita mai scazuta decat cea stabilita prin prezenta conventie este nula si neavenita, insa nulitatea oricarei astfel de clauze nu implica nulitatea intregului contract, care ramane supus prevederilor prezentei conventii'. Instanta retine ca in Conditiile de transport pentru pasageri si bagaje ale societatii parate se prevede, la art. 14.1.1, faptul ca 'Cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia interna si cea comunitara, transportul nostru se supune regulilor si limitarilor legate de raspunderea stabilita de Conventie doar daca transportul este unul international la care Conventia se aplica'. De asemenea, art. 14.1.2 (d) prevede urmatoarele: 'Raspunderea noastra pentru pierderea sau lipsa din continut a Bagajului de Cala va fi limitata de SDR 19 per kilogram, si nu in functie de valoarea obiectelor lipsa, iar in cazul celui de mana, raspunderea va fi de maximum SDR 332 per pasager, cu mentiunea ca daca in concordanta cu legile in vigoare se aplica limite diferite de raspundere, acestea se vor aplica'. In mod neintemeiat sustine reclamanta ca ar fi lovita de nulitate aceasta din urma clauza din contractul dintre parti, intrucat prin intermediul acesteia nu se tinde la exonerarea transportatorului de raspundere si nici nu se stabileste o limita mai scazuta decat cea prevazuta de conventie, de vreme ce prin art. 22 pct. 2 nu a fost stabilita o suma fixa ce s-ar impune a fi achitata de transportatorul aerian. Mai mult, instanta retine ca prin contractul de transport nu s-a prevazut o limita maxima a despagubirii care sa fie mai mica decat cea stabilita de conventie, respectiv de 1000 DST, astfel incat sa se poata sustine ca clauzele contractuale ar fi contrare prevederilor art. 22 pct. 2 si sa se stabileasca incidenta art. 26 din conventie. Astfel, instanta retine ca prin intermediul articolului 22 pct. 2 din Conventia de la Montreal s-a stabilit limitarea raspunderii transportatorului la suma de 1000 DST pentru fiecare pasager, aceasta din urma suma nefiind, insa, una fixata de statele semnatare ca acordandu-se automat fiecarui pasager aflat in vreuna dintre ipotezele reglementate de articol, ci fiind prevazuta ca un plafon maxim de despagubire ce se poate acorda. Procedura efectiva de acordare a despagubirilor nu este, insa, reglementata de prevederile articolului 22 pct. 2 anterior mentionat, fiind lasata la latitudinea statelor semnatare”.

Hotararea Judecatoriei Sectorului 1

Sursa : www.juri.ro