24 sep 2019 - Jurisprudenţa România

LITIGIU FUNCTIONARI PUBLICI - “Majorarea cu 15% urma a se aplica la cuantumul brut al salariului de incadrare”

Prin Hotararea din 02.04.2018, Tribunalul Bucuresti a respins cererea formulata de reclamanti.Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a II-a de Contencios Administrativ si Fiscal, reclamantii au solicitat, in contradictoriu cu paratul pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligat la plata drepturilor banesti reprezentand premiul anual aferent anilor... , in temeiul art. 25 alin. 1 din Legea nr. 330/2009. In motivarea cererii, au aratat ca premiul anual a fost inclus in salariul de baza, iar drepturile salariale au revenit la nivelul anterior introducerii in salariul de baza; nu se poate ajunge la acelasi cuantum al salariilor decat prin neacordarea premiului, iar dreptul in cauza a fost recunoscut si ulterior abrogarii art. 25 din Legea nr. 330/2009. Au fost anexate cererii inscrisuri. Paratul a formulat intampinare prin care a invocat exceptia prescriptiei si lipsei calitatii procesuale pasive. Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea cererii, ca neintemeiata, avand in vedere ca sporul in discutie a fost avut in vedere la stabilirea majorarilor salariale.

Minuta Tribunalului Bucuresti:“Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, ca neintemeiata. Respinge cererea pentru perioada anterioara 19.12.2014, ca prescrisa. Respinge cererea formulata de reclamanti in contradictoriu cu paratul, ca neintemeiata. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmand sa fie depusa la sediul Tribunalului Bucuresti”. Extras din hotararea Tribunalului Bucuresti:

“Tribunalul are in vedere dispozitiile art.25 alin.1 din legea nr.330/2009 care prevad ca personalul salarizat potrivit acestui act normativ beneficiaza, pentru activitatea desfasurata, de un premiu anual egal cu media salariilor de baza sau indemnizatiilor de incadrare, dupa caz, realizate in anul pentru care se face premierea, iar potrivit alin.4 al aceluiasi articol, plata acestui premiu anual se realiza incepand cu luna ianuarie a anului urmator perioadei pentru care se acorda premiul. Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 au devenit aplicabile prevederile legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice, prin care s-a instituit un nou sistem de salarizare a acestei categorii profesionale. Prin art.1 alin.2 din acest act normativ s-a stabilit ca, incepand cu data intrarii sale in vigoare, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin.1 sunt si raman, in mod exclusiv, cele prevazute de aceasta lege. Art.39 alin.1 lit.w din legea nr.284/2010 abroga legea nr.330/2009. Potrivit art.7 alin.1 din legea nr.284/2010, aplicarea acestui act normativ se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza, soldelor, functiilor de baza, salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, prin legi speciale de aplicare. In acest scop, a fost adoptata legea nr.285/2010, privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, iar art.8 din acest act normativ a prevazut ca sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda incepand cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute in vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda in anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor acestei legi. Prin aceasta reglementare s-a modificat modalitatea de plata a premiului anual, aferent anului 2010, aceasta fiind transformata, dintr-o executare uno ictu, intr-o executare succesiva, iar sumele corespunzatoare dreptului s-au regasit in majorarile salariale acordate personalului din sectorul bugetar potrivit dispozitiilor art.1 din legea nr.285/2010. Conformitatea acestor dispozitii legale cu normele din Legea fundamentala si Primul Protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului referitoare la principiul neretroactivitatii legii si protectia dreptului de proprietate privata a fost constatata de Curtea Constitutionala. Astfel, instanta de contencios constitutional a statuat ca, de principiu, sporurile, premiile si alte stimulente acordate angajatilor din sistemul bugetar prin acte normative reprezinta drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale, consacrate si garantate ca atare de Constitutie, legiuitorul fiind in drept sa le instituie, sa prevada conditiile si criteriile de acordare, sa le modifice, suspende sau chiar sa le anuleze, ceea ce apartine competentei si optiunii sale exclusive, singura conditie de ordin constitutional fiind aceea ca masurile dispuse sa vizeze deopotriva toate categoriile de personal care se afla intr-o situatie identica (Decizia nr.1615 din 20 decembrie 2011, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012). In referire la beneficiul premiului anual pe anul 2010, Curtea Constitutionala a constatat ca acesta reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila a angajatului asupra angajatorului sau si constituie un 'bun' in sensul Conventiei, iar prin art.8 din legea nr.285/2010 a fost modificata doar modalitatea de acordare a acestor sume, anume, esalonat si succesiv, prin cresterea in mod corespunzator a cuantumului salariului/soldei/indemnizatiei de baza. Intrucat nici art.25 alin.4 teza finala din legea nr.330/2009 nu impunea o modalitate de executare uno ictu a obligatiei de plata, s-a considerat ca legiuitorul poate sa reglementeze o modalitate de plata esalonata care sa satisfaca si sa mentina un echilibru rezonabil intre interesele angajatilor, pe de o parte, si interesul public, sub aspectul gestionarii resurselor bugetare in contextul crizei economice, pe de alta parte. Intrucat legiuitorul a modificat doar modalitatea in care statul urmeaza sa execute in totalitate aceasta obligatie financiara, fara a fi afectate in niciun fel cuantumul si intinderea creantei, Curtea Constitutionala a stabilit ca nu au fost incalcate prevederile constitutionale si conventionale referitoare la protectia dreptului de proprietate privata. (…)Modul de calcul al salariilor si al tuturor celorlalte drepturi de natura salariala la data de 01.01.2011 a fost stabilit conform legii nr.285/2010. Dispozitiile art.1 din legea nr.285/2010 stabilesc in mod expres faptul ca baza de calcul de la care trebuie sa se porneasca in calcularea salariilor ce trebuie platite personalului din fondurile publice in anul 2011 este cuantumul salariului acordat pentru luna octombrie 2010. Astfel, potrivit art.1 din legea mentionata, incepand cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%, iar incepand cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Prin urmare, in mod expres legiuitorul stabileste ca majorarea cu 15% a salariilor functiei de baza si indemnizatiilor de incadrare se face avand ca reper luna octombrie 2010. In aceste conditii, este evident faptul ca majorarea cu 15% prevazuta la art.1 alin.1 din legea nr.285/2010, urma a se aplica la cuantumul brut al salariului de incadrare asa cum acesta a fost stabilit prin ultimul act normativ anterior legii nr.285/2010. Daca legiuitorul ar fi dorit ca acest procent de 15% sa se aplice cuantumului brut al salariului de incadrare existent anterior aparitiei legii nr.118/2010, ar fi specificat in mod expres acest lucru. Efectul diminuarii drepturilor salariale cu 25% a fost inlaturat prin aplicarea dispozitiilor OUG nr.19/2012 prin care cuantumul brut al elementelor salariale a fost majorat cu 8%, incepind cu 1.06.2012, fata de nivelul din luna mai 2012, respectiv cu 7,4%, incepind cu 1.12.2012, fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012”. Hotararea Tribunalului Bucuresti

Sursa : www.juri.ro