13 aug 2019 - Jurisprudenţa România

LIBERARE CONDITIONATA DUPA TENTATIVA DE OMOR - “A dat dovezi temeinice de indreptare”

Prin decizia din iulie 2017, Tribunalul Bucuresti a respins, ca nefondata, contestatia formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti.

Prin sentinta penala pronuntata de Judecatoria sectorului 5 Bucuresti, in baza art.587 C.pr pen cu aplicarea art. 59 si urmatoarele Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen., s-a admis propunerea de liberare conditionata formulata de Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din Penitenciarul... privind-o pe persoana condamnata...A dispus liberarea conditionata a condamnatului de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii daca nu este arestat in alta cauza. A atras atentia condamnatului asupra consecintelor nerespectarii prevederilor art. 61 Cp. din 1969 in temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de catre stat au ramas in sarcina acestuia. Onorariul aparatorului din oficiu in cuantum de 130 lei s-a avansat din fondurile MJ. Impotriva acestei sentinte a formulat contestatie Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 5 Bucuresti, apreciind-o netemeinica, in raport de natura si gravitatea faptei savarsite, tentativa de omor asupra sotiei, cu premeditare, dar si cuantumul ridicat al restului ramas de executat, perioada executata din pedeapsa nefiind suficienta pentru reeducarea sa, scopul pedepsei nefiind indeplinit. Minuta Tribunalului Bucuresti:

“In baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen. respinge, ca nefondata, contestatia formulata de contestatorul Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti impotriva sentintei penale a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, Sectia a I-a Penala. Mentine sentinta penala a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, Sectia a I-a Penala”.

Extras din decizia Tribunalului Bucuresti:

“In cauza, intimatul a fost condamnat la o pedeapsa de 10 ani si 6 luni inchisoare prin sentinta penala nr. ***** din data de ***** a Tribunalului Bucuresti, Sectia a I-a Penala, pronuntata in dosarul nr. *****, definitiva prin decizia penala nr. ***** a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia Penala, pronuntata in acelasi dosar, pentru savarsirea tentativei la infractiunea de omor calificat, prevazuta de art. 20 C.pen. raportat la art. 174- 175 lit. a, c C.pen. (constand in aceea ca in data de 20.01.2009, in imobilul din *****, unde locuieste fosta sotie ***** impreuna cu fiica lor in varsta de 6 ani, inculpatul, cu intentia de a suprima viata, a introdus mercur metalic (lichid) in cantitate de aproximativ 5,400 grame in doua tigari ce urmau sa fie fumate de aceasta, vaporii emisi la temperatura de ardere, prin inhalare, fiind de natura a determina decesul persoanei dat fiind ca doza letala este de aproximativ 2,5 grame), pedeapsa pe care a inceput a o executa la data de 29.05.2009 si care expira la data de 28.11.2019, pana in prezent executand fractia calculata conform art. 59 alin. 1 Cod penal anterior. Astfel, in mod judicios instanta fondului a retinut ca pentru a deveni propozabil in vederea liberarii conditionate, condamnatul trebuie sa execute 3/4 din pedeapsa, respectiv 2877 zile, intimatul executand pana la data de 14.06.2017 un numar de 3369 zile (din care 430 zile considerate executate ca urmare a muncii prestate). Cu toate acestea, executarea fractiei de pedeapsa prevazute cu titlu obligatoriu de lege, ii confera intimatului doar vocatia la acordarea beneficiului liberarii conditionate, oportunitatea acordarii acesteia fiind lasata exclusiv la latitudinea instantei de judecata, care trebuie sa verifice indeplinirea si a celorlalte conditii, sus-enuntate. In privinta conditiei de a fi staruitor in munca, Tribunalul constata ca acelasi condamnat a castigat, dupa cum s-a aratat, 430 zile considerate executate, ca urmare a muncii prestate (dintre care 67 zile ulterior respingerii primei propuneri de liberare conditionata a Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate), in prezent acesta prestand munca la punctul de lucru *****, potrivit procesului verbal nr. ***** din data de ***** (f.33 depus la dosar). Acelasi intimat condamnat a desfasurat activitati lucrative in penitenciarul *****si alte unitati penitenciare, atat in interesul locului de detinere (fara venituri), cat si in regim de prestari de servicii (activitati de pe urma carora detinutul a beneficiat de venituri) (adresa nr. ***** f.37-38), manifestand astfel un interes constant fata de munca. Referitor la conduita detinutului pe parcursul executarii pedepsei, Tribunalul retine si ca acesta executa pedeapsa in regim deschis. Comportamentul acestuia a fost unul exemplar, nefiind sanctionat disciplinar si fiind recompensat de 35 ori. Dintre acestea, de o insemnatate deosebita este imprejurarea ca trei recompense i-au fost acordate in perioada cuprinsa intre momentul respingerii primei propuneri de liberare conditionata a Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate si reanalizarea situatiei sale (la data de 14.06.2017). Totodata, condamnatul a participat la numeroase programe educationale si sociale (activitati religioase, dezbateri, redactare reviste, spectacole, sportive etc.), cu acelasi caracter de continuitate, inclusiv in perioada de referinta din paragraful ce precede, manifestand interes si receptivitate fata de demersurile instructiv-educative (caracterizare f.36). Acelasi condamnat a mentinut legatura cu mediul de suport prin intermediul vizitelor membrilor familiei de origine, corespondentei si al convorbirilor telefonice, manifestand un atasament deosebit fata de acestia. In concluzie, din punct de vedere al ultimei conditii impuse de dispozitiile legale, Tribunalul constata, asemenea aprecierii facute de judecatorul fondului, ca petentul condamnat (necunoscut cu antecedente penale) a dat dovezi temeinice de indreptare, insusindu-si scopul preventiv si educativ al pedepsei, formandu-si o atitudine adecvata care sa ii permita reintegrarea in societate, dupa liberare, in acest sens, de ajutor fiindu-i si promisiunea de angajare primita din partea ***** (adeverinta nr. ***** f.73), dar si participarea la Programul de pregatire pentru liberare si la Programul de formare a abilitatilor sociale (caracterizare f.36). Referitor la natura si gravitatea infractiunii pentru care a fost condamnat intimatul, stand chiar la baza contestatiei formulate in cauza, Tribunalul retine ca, desi legea veche (de altfel, nici legea noua) nu o prevede expres ca si criteriu de acordare a beneficiului liberarii conditionate, fara indoiala, acestea poate fundamenta, alaturi de celelalte elemente supuse analizei, convingerea instantei in sensul ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate. Cu toate acestea, intr-adevar, respingerea (propunerilor) cererilor de liberare conditionata pentru singurul motiv ca infractiunea pentru care s-a pronuntat condamnarea este grava nu poate avea loc, fara deturnarea institutiei liberarii conditionate de la scopul avut in vedere de legiuitor”.

Decizia Tribunalului Bucuresti

Sursa : www.juri.ro