22 oct 2019 - Jurisprudenţa România

INTOARCEREA EXECUTARII SILITE - “Instanta nu a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii”

Prin Hotararea 948/2019, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a dispus intoarcerea executarii silite. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la data de 14.09.2018, avand ca obiect „cerere de intoarcere a executarii silite”, reclamantul A in contradictoriu cu paratii B si BEJ C a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna in sensul obligarii paratului  B la plata sumei 2865 lei, executata nelegal in dosarul de executare de catre BEJ C, precum si la plata dobanzii legale, cu cheltuieli de judecata. In motivare, reclamantul a invederat ca s-a pornit executarea silita la cererea paratului  B, fiindu-i poprite veniturile incepand cu luna decembrie 2017. Prin sentinta civila nr. .../2018 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, instanta a admis contestatia la executare formulata de reclamant si a dispus anularea tuturor actelor de executare silita efectuate in dosarul de executare de catre BEJ C. A aratat ca debitorul nu a returnat nicio suma de bani din cele executare silit. A atasat in dovedire o adeverinta eliberata de catre angajator, mentionand expres ca doar sumele inscrise in adeverinta i-au fost poprite, ultima luna de poprire fiind ridicata pe motivul anularii de catre instanta a masurilor de executare silita. Minuta Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti:“Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a B, invocata de parat, ca neintemeiata. Admite actiunea civila avand ca obiect intoarcere executare formulata de reclamantul A, in contradictoriu cu paratul B, si pe cale de consecinta: Dispune intoarcerea executarii silite efectuata in dosarul de executare silita de catre BEJ C si obliga paratul sa restituie reclamantului suma de 2865 lei. Obliga paratul la plata catre reclamant a dobanzii legale penalizatoare, ce se va calcula de la data popririi efective a fiecarei sume lunare si pana la data platii efective a debitului. Obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 50 lei, reprezentand cheltuieli de judecata – taxa judiciara de timbru si 1000 de lei, reprezentand cheltuieli de judecata – onorariu avocat. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti”. Extras din hotararea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti:

“Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana paratului si cel despre care se pretinde ca este obligat in raportul juridic dedus judecatii. Instanta va retine ca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului este neintemeiata, chiar si in conditiile existentei contractului de cesiune de creanta incheiat la data de 12.12.2017 intre B si D , din cuprinsul relatiilor furnizate de catre BEJ C (f. 39 dosar) reiesind faptul ca sumele poprite reclamantului au fost virate efectiv paratului din prezenta cauza si nu cesionarului  D, astfel ca justifica calitate procesuala pasiva in prezenta cauza. Potrivit dispozitiilor art. 724 alin. 1 CPC - in cazul in care instanta judecatoreasca a desfiintat titlul executoriu sau insasi executarea silita, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeasi hotarare, si asupra restabilirii situatiei anterioare executarii .Potrivit alin 3 din acelasi act normativ, daca nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii in conditiile alin. (1) si (2), cel indreptatit o va putea cere, pe cale separata, instantei de executare. Instanta retine ca prin sentinta civila nr. .../2018 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. … (f. 9-11 dosar fond), instanta a admis contestatia la executare formulata de reclamant si a anulat toate actele de executare silita emise in dosarul de executare de catre BEJ C, constatand ca termenul in care intimatul putea sa ceara executarea silita a creantei era prescris. Sentinta a ramas definitiva prin neapelare la data de 16.07.2018. Astfel, instanta retine ca s-a desfiintat insasi executarea silita demarata in cadrul dosarul de executare de catre BEJ C, iar instanta nu a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii, reclamantul fiind indreptatit la restituirea tuturor sumelor executate silit, mentionate in adeverinta emisa de angajatorul reclamantului, sume necontestate de partea parata. Astfel, va admite actiunea civila avand ca obiect intoarcere executare formulata de reclamantul A in contradictoriu cu paratul B si pe cale de consecinta va dispune intoarcerea executarii silite efectuata in dosarul de executare silita de catre BEJ C si va obliga paratul sa restituie reclamantului suma de 2865 lei. In temeiul art. 1535 alin 1 Cod civil, va obliga paratul la plata dobanzii legale aferente sumei de 2865 lei, ce se va calcula de la data popririi efective a fiecarei sume lunare si pana la data platii efective a debitului”. Hotararea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti 

Sursa : www.juri.ro