12 sep 2019 - Jurisprudenţa România

IMPOZITUL PE CLADIRE - “ Organul fiscal nu poate calcula impozitul/taxa pe cladire decat in functie de documentele justificative”

Prin Hotararea 1038/2018, Tribunalul Constanta a respins cererea promovata de reclamant. Prin cererea inregistrata, reclamantii au solicitat obligarea paratilor Orasul T prin Primarul Orasului T si Serviciul de Impozitare si Taxe T sa modifice rolul fiscal aferent imobilului detinut de reclamanti situat in T, in sensul incadrarii acestuia la destinatia de locuinta (cladire rezidentiala) cu consecinta stabilirii acestui impozit in raport de aceasta destinatie si in raport de dispozitiile art. 457 C.fiscal care se refera la impozitul datorat de catre persoanele fizice pentru cladirile rezidentiale, cu cheltuieli de judecata.

In motivare, se arata ca reclamantii sunt proprietarii imobilului mentionat, imobil in care nu s-a desfasurat niciodata o activitate comerciala astfel cum acestea sunt definite conform titlului IX capitol I sectiunea I pct. 5 din H.G. nr. 1/2016, avand destinatia de locuinta.

Desi imobilul a avut in permanenta aceasta destinatie, respectiv de locuinta, paratul a deschis rol fiscal aferent imobilului detinut de reclamanti incadrandu-l in categoria constructiilor nerezidentiale, sens in care a stabilit un impozit aferent proprietatii majorat in raport de aceasta destinatie.

Mai arata reclamanta ca mentiunea din autorizatia de construire emisa pe numele fostilor proprietari in sensul ca priveste o constructie cu destinatie turistica nu are relevanta, realitatea faptica fiind diferita.Paratii au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea cererii, ca neintemeiata. In motivare, se arata ca reclamantii au devenit proprietarii imobilului in cauza in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 903/20.12.2016 in care se mentioneaza constructia C1-vila turistica P+1E+M, in suprafata construita de 106 m.p. si dreptul de concesiune asupra terenului in suprafata de 522 m.p. proprietatea Orasului T. Constructia in cauza este nerezidentiala cum rezulta si din autorizatia de construire si procesul-verbal de receptie, imobilul fiind corect incadrat de serviciul financiar-contabil.

Minuta Tribunalului Constanta:

“Respinge cererea promovata de reclamanti in contradictoriu cu paratii, ca neintemeiata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la Tribunalul C.

Obliga reclamantii la plata catre parat a sumei de 3.570 lei cu titlul de cheltuieli de judecata”.

Extras din hotararea Tribunalului Constanta:

“In acord cu paratii, Tribunalul constata ca organul fiscal nu poate efectua incadrarea intr-o categorie sau alta de cladiri si nu poate calcula in consecinta impozitul/taxa pe cladire decat in functie de documentele justificative prezentate de proprietarii cladirilor si nicidecum in baza invocarii de catre acestia a unei anumite situatii de fapt.

Or, reclamantii nu numai ca nu se pot prevala de vreun inscris din care sa rezulte ca imobilul detinut este o cladire rezidentiala dar nici nu au posibilitatea sa schimbe destinatia existenta a imobilului intrucat si-au asumat, prin semnarea actului aditional nr. 2942/06.03.2017 la contractul de concesiune nr. 3738/21.04.2004, obligatia de a nu schimba destinatia turistica a terenului, sub sanctiunea rezilierii contractului de concesiune cu plata unei despagubiri.

Prin urmare, in mod corect imobilul detinut de reclamanti a fost incadrat ca si cladire nerezidentiala, motiv pentru care actiunea de fata apare ca fiind neintemeiata si va fi respinsa ca atare”. Hotararea Tribunalului Constanta

Sursa : www.juri.ro