14 aug 2019 - Jurisprudenţa România

DESPAGUBIRI PENTRU INTARZIEREA ZBORULUI - “Parata a recunoscut culpa sa”

Prin Hotararea 164/2019, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a admis in parte cererea reclamantului.

Prin cererea inregistrata sub nr. …/299/2018 la data de 29.08.2018, reclamantul B.I. a chemat in judecata pe parata B S.A., pe calea procedurii cererii de valoare redusa, solicitand obligarea acesteia la plata sumei de 1160,40 lei reprezentand debit restant si la plata cheltuielilor de judecata - taxa judiciara de timbru in cuantumul stabilit de instanta.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a avut calitatea de pasager al cursei aeriene nr. 0B 3102 din data de …, operata de parata in calitate de operator de transport aerian, iar zborul era programat de pe aeroportul Avram Iancu Cluj-Napoca la ora 20.00 si sa aterizeze la Otopeni. Zborul a ajuns la Otopeni cu o intarziere de 5 ore.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.3,5,6,7 din Regulamentul nr.261/2004, art.267 TFUE, art.29 din OUH nr.80/2013, art.2 din OG nr.21/1992, art.1350 Cod civil. In sustinerea cererii au fost depuse, in copie, inscrisuri.

Parata a formulat intampinare-fila 34, aratand ca in ceea ce priveste compensatiile va efectua plata acestora in valoare de 250 euro per reclamant, imediat ce acestia vor pune la dispozitie datele bancare. Solicita respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecata.Minuta Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti:“Admite in parte cererea privind pe reclamantul B.I., cu domiciliul ales in sector 1, Bucuresti, … si pe parata B S.A., cu sediul in Bucuresti, … . Obliga parata la plata sumei de 1160,40 lei, actualizata la data platii, reprezentand despagubire. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata ca neintemeiata. Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria Sectorului 1”.

Extras din hotararea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti:

“Reclamantul B.I. a achizitionat un bilet de avion de la compania B, pe ruta Avram Iancu Cluj-Napoca - Bucuresti Otopeni , plecarea fiind programata la data de 01.09.2017 cursa aeriana nr. … , ora 20.00, iar sosirea la aceeasi data, ora 20.45. Zborul a avut o intarziere de 290 minute, parata nedovedind existenta vreunei circumstante exceptionale. Conform art. 5 alin. 1 lit. c din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (care este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in fiecare stat membru, conform art. 288 TFUE), in cazul anularii unui zbor, pasagerii trebuie sa primeasca o compensatie din partea operatorului de transport aerian, in conformitate cu art. 7, cu exceptiile prevazute la pct. (i)-(iii). De asemenea, potrivit art. 5 alin. 3 din Regulament, operatorul de transport aerian nu este obligat sa plateasca compensatii in conformitate cu art. 7, in cazul in care poate face dovada ca anularea este cauzata de circumstante extraordinare care nu au putut fi evitate in pofida adoptarii tuturor masurilor posibile. Dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. a din Regulament prevad ca pasagerii primesc o compensatie in valoare de 250 euro pentru toate zborurile de 1500 km sau mai putin, iar pentru stabilirea distantei se ia in considerare ultima destinatie unde pasagerul urmeaza sa soseasca dupa ora prevazuta datorita refuzului la imbarcare sau anularii zborului. Prin Hotararea din data de 19.11.2009 pronuntata in cauzele conexate C-402/07 si C-432/07, Curtea de justitie a Uniunii Europene a statuat ca art. 5, 6 si 7 din Regulamentul nr. 261/2004 trebuie interpretate in sensul ca pasagerii zborurilor intarziate pot fi asimilati pasagerilor zborurilor anulate in vederea aplicarii dreptului la compensatie si pot astfel invoca dreptul la compensatie prevazut la art. 7 din Regulament atunci cand suporta, ca urmare a intarzierii unui zbor, o pierdere de timp egala sau mai mare de 3 ore, cu alte cuvinte, atunci cand ajung la destinatia lor finala cu 3 ore sau mai mult dupa ora de sosire prevazuta initial de operatorul de transport aerian. Cu toate acestea, o asemenea intarziere nu da nastere unui drept de compensatie in favoarea pasagerilor daca operatorul aerian poate face dovada ca intarzierea prelungita este cauzata de imprejurari exceptionale care nu au putut fi evitate in pofida adoptarii tuturor masurilor posibile, cu alte cuvinte, imprejurari care scapa de sub controlul efectiv al operatorului de transport aerian”.

Hotararea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti

Sursa : www.juri.ro