12 iun 2019 - Jurisprudenţa România

CONTESTATIE LA EXECUTARE - “Contestatoarea nici macar nu a indicat care ar fi suma ramasa de executat”

Prin Hotararea 6155/2018, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a respins contestatia la titlu, ca inadmisibila.

Prin contestatia la executare inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la data de …, sub nr. … contestatoarea F.C. a solicitat, in contradictoriu cu intimata A. SA, anularea formelor de executare intocmite in dosarul de executare al BEJA …, a titlului executoriu, repunerea in situatia anterioara, precum si suspendarea executarii silite. In motivarea contestatiei la executare propriu-zise, s-a aratat ca nu au fost respectate normele procedurale privind executarea silita, in raport de dispozitiile art. 389 alin.1 V Cod proc.civ., precum si ca dosarul de executare a fost instrumentat in mod fraudulos, prin executarea unor sume ce au fost respinse de instanta si prin vanzarea bunurilor la un pret derizoriu. Referitor la contestatia la titlu, s-a invederat faptul ca pretul contractului de vanzare-cumparare este unul prea mare in raport de imobilele vandute, fiind nul ca urmare a vicierii consimtamantului. In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 82,112,274, 399-401 Cod proc civ.. Intimata nu a formulat intampinare. Prin Incheierea din data de 19.09.2018, instanta a admis exceptia inadmisibilitatii cererii avand ca obiect contestatie la titlu, urmand a respinge acest capat de cerere ca inadmisibil, contestatoarea avand la dispozitie o alta cale procesuala pentru a solicita anularea contractului de vanzare-cumparare pentru vicierea consimtamantului. Instanta a incuviintat şi administrat pentru parti proba cu inscrisuri.Minuta Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti:“Respinge contestatia la titlu, ca inadmisibila. Respinge contestatia la executare propriu-zisa privind pe contestatoarea … , cu domiciliul in sector 1, Bucuresti, … si pe intimata ...,cu sediul in sector 1, Bucuresti, … , ca neintemeiata. Respinge cererea de suspendare e executarii, ca neintemeiata. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru si cautiune, ca neintemeiata. Cu drept de a formula recurs in termen de 15 zile de la comunicare”. Extras din hotararea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti:

“Prin incheierea din data de … - fila 54 verso vol I, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a incuviintat executarea silita, la cererea creditoarei A SA, impotriva debitoarei F.C., in temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. … de BNPA. La data de … au fost emise de catre BEJ o Incheiere de stabilire a cheltuielilor de executare in cuantum de 17907,16 lei- f 62 verso vol I, precum si somatiile imobiliare privind locurile de parcare nr. .. si nr. .. din Calea Plevnei, nr. … sector 6, Bucuresti-filele 63, 63 verso. La aceeasi data, a fost emisa adresa de infiintare a popririi –fila 66 vol I. De la inceputul executarii silite si pana la data de 19.01.2017-f 46 verso au fost urmarite silite sumele obtinute cu titlu de pensie de catre sotul contestatoarei, acestea fiind virate lunar de catre CASA DE PENSII in contul BEJA. La data de … a fost adjudecat locul de parcare nr. 151, conform celor inscrise in acul de adjudecare nr. … , emis in data de 27.05.2016- fila 34 vol IV. Contestatoarea a invocat perimarea executarii silite aratand ca dupa data de 04.12.2016 (decesul sotului) au existat perioade mai mari de 6 luni in care nu au fost efectuate acte de executare. Instanta constata ca aceasta sustinere este nefondata. Astfel, conform recipisei de consemnare nr. … , la data de 19.01.2017 a fost depusa de catre CASA DE PENSII in contul BEJA suma de 402 RON, iar ulterior, la data de … a fost emisa publicatia de vanzare pentru locul de parcare nr. 147. Ca urmare, a fost incheiat procesul-verbal de licitatie din data de … -fila 57 vol IV si emisa o noua publicatie de vanzare pentru data de 15.05.2017, fiind incheiat un alt proces- verbal de licitatie la data de 15.05.2017-fila 69 vol IV. La data de … a fost adjudecat si locul de parcare nr. 147- a se vedea actul de adjudecare din data de … - fila 89 vol IV, astfel incat nu sunt indeplinite conditiile pentru constatarea perimarii. Din data de … si pana la data de … au fost efectuate acte de urmarire silita imobiliara care au intrerupt termenul de perimare de 6 luni prevazut de art. 389 V cod proc.civ. Ulterior acestei date-07.06.2017 - au fost efectuate numai acte de urmarire silita prin poprire, carora nu li se aplica dispozitiile referitoare la perimare, conform art. 390 din Vechiul Cod de proc.civ. La data de … a fost incheiat procesul-verbal de cheltuieli suplimentare-fila 104 vol IV, fiind stabilite cheltuieli suplimentare in valoare de 6860,98 lei. Contestatoarea a criticat procesul-verbal privind cheltuielile suplimentare din perspectiva retinerii cu titlu de creanta a sumei de 32613,60 lei cu titlu de dobanda legala. Instanta nu poate retine aceste sustineri ale contestatoarei, cata vreme procesul-verbal de stabilire a dobanzilor a fost incheiat in anul 2010, contestatoarea nemaifiind in termen pentru a contesta aceasta suma. De asemenea, instanta constata ca in procesul-verbal de cheltuieli suplimentare nu se mentioneaza faptul ca debitul datorat la data de 13.07.2017 este de 32613,60 lei+40.284 euro, ci faptul ca cererea de executare silita a fost formulata pentru aceasta suma. Motivul de contestatie privind urmarirea in continuare a aceleiasi creante initiale, fara deducerea sumelor incasate pe parcursul urmaririi silite nu a fost dovedit, desi aceasta sarcina revenea contestatoarei. De altfel , contestatoarea nici macar nu a indicat care ar fi suma ramasa de executat. in privinta caracterului abuziv al cheltuielilor de executare, instanta constata ca BEJ a detaliat cu ce titlu au fost impuse sumele reprezentand cheltuielile de executare, acestea fiind in concordanta cu prevederile Legii nr. 188/2000 si ale Ordinului MJ nr. 2550/2006, sumele pretinse pentru serviciile prestate incadrandu-se in limitele minime si maxime prevazute de lege. Referitor la pretul derizoriu al vanzarii celor doua locuri de parcare, instanta constata ca aceste critici vizeaza raportul de expertiza si publicatiile de vanzare, acestea trebuind contestate cu mult timp inainte de formularea prezentei contestatii”.

Hotararea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti

Sursa : www.juri.ro