13 aug 2019 - Jurisprudenţa România

CONTESTATIE LA DECIZIE DE PENSIONARE - “Reclamantul ramanand in plata cu cel din urma cuantum, mai avantajos”

Prin Sentinta din 9 mai 2019, Tribunalul Bucuresti a respins, ca neintemeiata, actiunea formulata de reclamant.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamantul a solicitat in contradictoriu cu parata ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna:

-anularea deciziei de pensie primita la data de 14.12.2018;

-obligarea paratei emiterea unei noi decizii care sa tina seama de prevederile legale in vigoare privitoare la pensia suplimentara.

In fapt,

Reclamantul arata ca a primit decizia de pensie la data de 7.12.2018 impreuna cu scrisoarea dl. director al pararei in care se arata ca incepand cu data de 1.01.2017 pensionarii aflati in evidenta *** vor beneficia de indexarea cu 5,25% şi ca la actualizarea pensie sale a rezultat un cuantum mai mic decat cel aflat in plata astfel ca se pastreaza in plata cuantumul mai avantajos. Reclamantul mai sustine ca parata nu a inclus sporul pentru pensia suplimentara la stabilirea drepturilor sale de pensie. Astfel, au fost incalcate dispozitiile art.108 din Legea nr.223/2015 potrivit caruia pentru militarii care au platit contributia la Fondul pentru pensia suplimentara la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acorda un spor de 3%, 6%, sau 9% reprezentand pensia suplimentara, procent care se adauga pensiei stabilite in conditiile art.29, 30 şi 39 din acelaşi act normativ. Mai arata reclamantul ca a contestat decizia la Comisia de contestatii din cadrul paratei dar aceasta nu a raspuns.

Minuta Tribunalului Bucuresti:“Respinge ca neintemeiata actiunea formulata de reclamant. Cu apel in 30 de zile de la comunicare”.

Extras din sentinta Tribunalului Bucuresti:

“Se apreciaza ca neintemeiata toata argumentatia reclamantului potrivit cereia la actualizarea pensiei se calculeaza mai intai cuantumul pensiei la care se adauga procentul de pensie suplimentara cuvenit, iar ulterior, la suma astfel rezultata, se aplica procentul de actualizare. Potrivit mentiunilor din decizia nr.87797/21.02.2017 de recalculare a pensiei reclamantului potrivit art.109 din Legea nr.223/2015 (fila 32) procentul de 9% corespunzator contributiei reclamantului la pensia suplimentara a fost inclus in baza de calcul a pensiei militare de stat, potrivit algoritmului de calcul reglementat de art.24, 28-30, 59, 108-109 din Legea nr.223/2015 in forma in vigoare la data emiterii respectivei decizii de pensie. Tribunalul retine ca prevederile art.60 alin.1 din Legea nr.223/2015 care au stat la baza emiterii deciziei de actualizare contestate fac vorbire numai de actualizarea pensiilor raportat la majorarea soldei de grad/salariului gradului profesional şi/sau soldei de functie/salariului de functie al militarilor, politiştilor şi functionarilor publici cu statut special, in procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi in functie de vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie. Prin urmare, numai acest element component al pensiei reclamantului – solda de de functie - a facut obiectul actualizarii cu procentul 15% prevazut de Legea nr.152/2017 pentru aprobarea OUG nr.99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fondurile publice, propogarea unor termene şi unele masuri fiscal-bugetare, precum şi cu adaugarea sporului prevazut de art.11 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, iar nu şi cuantumul brut al pensiei militare de stat, in raport de care se şi determina cuantumul mai avantajos al pensie. Analizand anexa la decizia contestata, dupa aplicarea majorarii cu 15% a cuantumului brut al functiei de baza, a rezultat o baza de calcul actualizata de 4225 lei, din care s-a stabilit cuantumul pensiei actualizate de 3592 lei, prin aplicarea procentului de baza de 85%, la care s-a adaugat procentul de 20% prevazut de legea nr.80/1995, rezultand astfel un cuantum brut actualizat al pensiei militare de 4310 lei. Acest din urma cuantum a fost comparat cu pensia militara bruta aflata in plata, respectiv 4710 lei, reclamantul ramanand in plata cu cel din urma cuantum, mai avantajos”.

Sentinta Tribunalului Bucuresti

Sursa : www.juri.ro