21 aug 2019 - Jurisprudenţa România

CONTESTATIE IN ANULARE TARDIVA - “Contestatoarea nu a dovedit ca intarzierea se datoreaza unor motive temeinic justificate”

Prin Decizia 121/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca tardiva, contestatia in anulare.Prin incheierea civila nr. 282 din sedinta din camera de consiliu de la 13 noiembrie 2017, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 5 judecatori, in Dosarul nr. x/2017, a fost respins, ca inadmisibil, recursul declarat de A. impotriva Deciziei civile nr. 687 din 7 aprilie 2017, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia I civila, in Dosarul nr. x/2016.

Impotriva acestei decizii, A. a formulat contestatie in anulare, invocand nelegalitatea constituirii Completului de 5 judecatori, potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 685/2018, nemotivarea in fapt si in drept a hotararilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si imprejurarea ca, prin hotararea atacata, instanta a omis sa se pronunte cu privire la aplicarea dispozitiilor legale, respectiv, C. proc. civ. de la 1865.

Minuta ICCJ:“Respinge, ca tardiva, contestatia in anulare formulata de contestatoarea A. impotriva incheierii civile nr. 282 din sedinta din camera de consiliu de la 13 noiembrie 2017, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 5 judecatori, in Dosarul nr. X/2017. Irevocabila”.

Extras din decizia ICCJ:

“Inalta Curte va examina, cu prioritate, exceptia tardivitatii formularii contestatiei in anulare.

Asa cum rezulta din actele dosarului, hotararea atacata, respectiv incheierea civila nr. 282 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul de 5 judecatori, din Dosarul nr. x/2017, a fost pronuntata la data de 13 noiembrie 2017.

Conform dispozitiilor art. 319 alin. (2) teza a doua din C. proc. civ., 'impotriva hotararilor irevocabile care nu se aduc la indeplinire pe cale de executare silita, contestatia poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas irevocabila'.

Or, in speta, contestatia in anulare a fost depusa la posta la data de 22 ianuarie 2019, conform plicului aflat la dosar, dupa expirarea termenului de un an de la data cand hotararea atacata a ramas irevocabila, termen calculat potrivit dispozitiilor art. 101 alin. (3) din C. proc. civ. si care se implinea la 13 noiembrie 2018.

Caile de atac si termenele in care acestea pot fi exercitate sunt reglementate prin norme de ordine publica, deoarece se intemeiaza pe interesul general de a inlatura orice imprejurari ce ar putea tergiversa, in mod nejustificat, judecata unei cauze. in consecinta, nici partile si nici instanta de judecata nu pot deroga, pe cale de interpretare, de la termenele prevazute de lege pentru exercitiul unei cai de atac si de la modalitatea in care acestea se calculeaza.

Conform art. 103 alin. (1) din C. proc. civ., neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrage decaderea, afara de cazul in care legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei.

Cum formularea contestatiei in anulare a fost facuta cu depasirea termenului legal, imperativ prevazut de art. 319 alin. (2) teza a doua din C. proc. civ., iar contestatoarea nu a pretins si nu a dovedit ca intarzierea se datoreaza unor motive temeinic justificate, inalta Curte constata ca exceptia tardivitatii este intemeiata, urmand sa faca aplicarea dispozitiilor legale sanctionatorii mai sus invocate si sa decida in sensul respingerii contestatiei, ca tardiv formulata”. Decizia ICCJ

Sursa : www.juri.ro