10 iul 2019 - Jurisprudenţa România

APEL TARDIV - “ S-a facut cu depasirea termenului procedural”

Prin Decizia 299/2018, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins apelul, ca tardiv.

Prin sentinta penala nr. 115 din data de 12 iunie 2018, Curtea de Apel Bucuresti, sectia I Penala, in baza art. 257 alin. (1) si (4) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. si art. 5 C. pen., a stabilit pentru inculpatul A. o pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, in forma continuata (persoana vatamata B.).

In baza art. 257 alin. (1) si (4) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. si art. 5 C. pen. a stabilit pentru inculpatul A. o pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, in forma continuata (persoana vatamata C.).

In baza art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. rap. la art. 38 alin. (1) C. pen., a contopit cele doua pedepsele de 6 luni inchisoare, in pedeapsa cea mai grea de 6 luni inchisoare, la care a adaugat un spor de 2 luni inchisoare (o treime din cealalta pedeapsa de 6 luni inchisoare), stabilind, in final, pentru inculpatul A. pedeapsa rezultanta de 8 luni inchisoare.

In temeiul art. 83 alin. (1) C. pen., a dispus amanarea aplicarii pedepsei de 8 luni inchisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit in conditiile art. 84 C. pen.In baza art. 16 alin. (1) lit. g) cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen., a incetat procesul penal privind pe inculpatul A. pentru savarsirea infractiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. (1) C. pen., ca urmare a retragerii plangerii prealabile de catre persoana vatamata D. Impotriva sus-mentionatei hotarari, a declarat apel inculpatul A.Minuta ICCJ:“Respinge, ca tardiv, apelul declarat de inculpatul A. impotriva sentintei penale nr. 115 din data de 12 iunie 2018 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia I Penala.

Obliga apelantul inculpat A. la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

Onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru apelantul - inculpat A., in suma de 260 RON, ramane in sarcina statului.

Definitiva”. Extras din decizia ICCJ:

“Analizand apelul formulat in prezenta cauza de catre inculpatul A. prin prisma exceptiei tardivitatii declararii aceste cai de atac, invocata de reprezentantul Ministerului Public, Inalta Curte constata ca potrivit dispozitiilor art. 410 alin. (1) C. proc. pen., ' (...) termenul de apel este de 10 zile, daca legea nu dispune altfel, si curge de la data comunicarii minutei'.

Verificand actele aflate la dosar, Inalta Curte constata ca minuta sentintei penale nr. 115 din data de 12 iunie 2018 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia I Penala i-a fost comunicata inculpatului la data de 15 iunie 2018, astfel cum rezulta din documentul aflat din dosarul Curtii de Apel Bucuresti.

Apelantul inculpat A. a declarat prezenta cale de atac la data de 09 iulie 2018, potrivit stampilei aplicata pe cererea de apel .

Cum hotararea atacata i-a fost comunicata la data de 15 iunie 2018, declararea apelului la data de 09 iulie 2018, s-a facut cu depasirea termenului procedural de 10 zile prevazut de dispozitiile 410 alin. (1) C. proc. civ. pen, mai sus evocate.

Mai mult decat atat, in motivele de apel depuse la dosar, inculpatul A. nu a facut niciun fel de referire la argumentele, care, eventual, ar fi putut fi valorificate in temeiul dispozitiilor art. 411 C. proc. pen., ce reglementeaza repunerea in termen.

Pe cale de consecinta, in considerarea ratiunilor de fapt si de drept anterior expuse, Inalta Curte constata ca apelul declarat de inculpatul A. este tardiv formulat, urmand a fi respins ca atare”.

Decizia ICCJ

Sursa : www.juri.ro