28 oct 2019 - Jurisprudenţa România

ANULAREA PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE A NEREGULILOR - “Solutia pronuntata de prima instanta reflecta aplicarea corecta a prevederilor legale”

Prin Decizia 2320/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul formulat de reclamanta Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj. Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Cluj, sectia a III-a contencios administrativ si fiscal, reclamanta Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj a solicitat, in contradictoriu cu paratii Organismul Intermediar POSDRU din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor nr. x/RI din 24 august 2015 privind contractul de finantare POSDRU 19414.11 SI61424, cod SMIS 20206 "Functionarul Electronic".Curtea de Apel Cluj, sectia a III-a contencios administrativ si fiscal, prin Sentinta nr. 365 din 14 noiembrie 2016, a admis exceptia inadmisibilitatii si, in consecinta, a respins actiunea formulata de reclamanta ca inadmisibila, solutie in raport cu care a apreciat ca nu se mai impune analizarea cererii de suspendare facultativa formulata de reclamanta.Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj, invocand prevederile art. 488 C. proc. Civ.Minuta Inaltei Curti:“Respinge recursul formulat de reclamanta Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj impotriva Sentintei nr. 365 din 14 noiembrie 2016 a Curtii de Apel Cluj, sectia a III-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondat. Definitiva”. Extras din decizia Inaltei Curti:

“Recurenta-reclamanta a investit instanta de contencios administrativ cu o cerere vizand anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor nr. x/RI din 24 august 2015, emis de autoritatea publica parata.Curtea de Apel Cluj a respins actiunea formulata de reclamanta, ca inadmisibila.Solutia Curtii de apel este corecta, fiind adoptata si de instanta de control judiciar, in urma propriului demers de aplicare a dispozitiilor legale la situatia de fapt.Se retine ca intre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj si paratul Organismul Intermediar POSDRU din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a fost incheiat Contractul de Finantare POSDRU 19414.11 SI61424, cod SMIS 20206 'Functionarul Electronic'.Ca urmare a verificarilor efectuate asupra cheltuielilor solicitate la rambursare, Organismul Intermediar a stabilit ca beneficiarul a solicitat la rambursare cheltuieli ce au depasit valoarea procentului stabilit in conformitate cu prevederile contractului de finantare.Prin procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta nr. x/RI din 24 august 2015 s-a stabilit ca reclamanta datoreaza autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene un debit in valoare de 152.552,59 RON.Contestatia formulata impotriva procesului-verbal sus-mentionat a fost respinsa de autoritatea intimata, prin Decizia nr. 2656 din 16 octombrie 2015.Instanta de control judiciar retine ca O.U.G. nr. 66/2011 reglementeaza, in procedura de constatare a neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene, o modalitate specifica de intocmire a actelor de control si de atacare a acestora, anterior sesizarii instantei de judecata.Potrivit art. 34 alin. (3) raportat la art. 46 si art. 47 din O.U.G. nr. 66/2011 impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie in termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ.Conform art. 51 alin. (2) din acelasi act normativ, deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate de catre contestatar la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.Asadar, obiectul principal al actiunii in contencios administrativ in aceasta materie, similar procedurii fiscale, il constituie anularea deciziei de solutionare a contestatiei.Subsecvent, persoana vatamata poate contesta si procesul-verbal sau nota de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, si chiar operatiunile administrative preparatorii actelor administrative atacate in conditiile Legii nr. 554/2004, fara ca anularea acestora din urma sa poata forma obiectul exclusiv al actiunii in contencios administrativ.Procedura administrativa prealabila investirii instantei de contencios administrativ instituie un mijloc de remediere a eventualei nelegalitati a titlului de creanta atacat, prin reexaminarea lui de catre autoritatea publica emitenta, care in cazul admiterii contestatiei, decide anularea acestuia, fapt ce permite contestatorului sa-si ocroteasca dreptul sau interesul legitim pe cale administrativa, evitand sesizarea instantei de judecata.Totodata, se observa ca dispozitiile art. 50 alin. (8) din O.U.G. nr. 66/2011 reglementeaza dreptul contestatorului de a solicita, in cursul procedurii administrative de contestare, suspendarea executarii titlului de creanta in conditiile Legii nr. 554/2004. Per a contrario, rezulta ca, in prezenta dispozitiilor art. 51 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011, nu este recunoscut contestatorului, in considerarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 554/2004, dreptul de a introduce actiune in anularea notei de constatare/procesului-verbal/in absenta deciziei de solutionare a contestatiei administrative.Or, se constata ca demersul judiciar initial de recurenta-reclamanta vizeaza anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. x/RI din 24 august 2015, nu si decizia prin care s-a solutionat contestatia administrativa formulata impotriva acestui act.Prin urmare, toate criticile formulate sunt nefondate, solutia pronuntata de prima instanta reflecta interpretarea si aplicarea corecta a prevederilor legale incidente cauzei”. Decizia Inaltei Curti

Sursa : www.juri.ro