09 oct 2019 - Jurisprudenţa România

ANULAREA MASURII INTERZICERII INTRARII PE TERITORIUL ROMANIEI - “Nu are deschisa calea de atac exercitata impotriva hotararii atacate”

Prin Decizia 699/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul, ca inadmisibil. Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, la data de 15 decembrie 2016, reclamanta A. a solicitat, in contradictoriu cu paratul Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi - Sectorul Politiei de Frontiera Husi - Punctul de trecere a frontierei Albita, anularea masurii interzicerii intrarii pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 5 ani.

Prin Sentinta civila nr. 837 din 10 martie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si a respins cererea reclamantei formulata in contradictoriu cu paratul ITPF Iasi - Sectorul Politiei de Frontiera Husi - Punct de trecere a frontierei Albita pentru lipsa calitatii procesuale pasive.

A retinut instanta ca, in cauza, calitate procesuala pasiva o are Inspectoratul General al Politiei, persoana juridica ce a aplicat masura contestata. Impotriva acestei sentinte, reclamanta A. a formulat recurs, intemeiat pe art. 488 alin. (1) pct. 6 si 8 C. proc. civ., solicitand casarea hotararii recurate si, rejudecand, admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata.

Minuta Inaltei Curti:“Respinge recursul formulat de A. impotriva Sentintei nr. 837 din 10 martie 2017 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, ca inadmisibil. Definitiva”. Extras din decizia Inaltei Curti:

“Inalta Curte, analizand actele si lucrarile dosarului, constata ca prezentul recurs este inadmisibil.

Potrivit art. 457 alin. (1) C. proc. civ., hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevazute de lege, in conditiile si termenele stabilite de aceasta.

Potrivit art. 106/3 alin. (5) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor din Romania,

'(5) Masura de interzicere a intrarii in Romania poate fi contestata de catre strain in termen de 10 zile de la comunicare la curtea de apel in a carei raza de competenta se afla formatiunea care a dispus aceasta masura. Contestatia nu suspenda executarea masurilor de indepartare. Hotararea instantei este definitiva'.

Prin urmare, instanta de control judiciar constata ca recurenta nu are deschisa calea de atac exercitata impotriva hotararii atacate, care nu face parte din categoria celor supuse recursului, avand caracter definitiv”. Decizia ICCJ

Sursa : www.juri.ro