26 mar 2019 - Jurisprudenţa România

ANULAREA AMANARII APLICARII PEDEPSEI - “Pe parcursul termenului de supraveghere s-a descoperit ca inculpatul a mai fost condamnat la o pedeapsa cu executare in regim de detentie”

Prin Sentinta din 16 mai 2017, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de anulare a amanarii aplicarii pedepsei formulata de Departamentul Executari Penale din cadrul Tribunalului Bucuresti.

Prin cererea inregistrata, Biroul Executari Penale din cadrul Tribunalului Bucuresti a sesizat instanta de executare pentru a dispune asupra anularii amanarii aplicarii pedepsei cu privire la condamnatul... Din cuprinsul actelor dosarului a rezulta ca numitul... a fost condamnat la o pedeapsa de 8 luni inchisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice, cu amanarea executarii pedepsei pe o durata de 2 ani, prin s.p. nr.... pronuntata de Judecatoria sectorului 4 Bucuresti , ramasa definitiva prin d.p. a CAB. De asemenea, rezulta ca a mai fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, cu executare in regim de detentie, pedeapsa ramanand definitiva. In drept, cererea se intemeiaza pe disp. art. 89 Cod penal.

Minuta Tribunalului Bucuresti:

“In baza art. 582 C.p.p. rap la art. 89 alin. 1 C.p. admite cererea de anulare a amanarii aplicarii pedepsei , formulata de Departamentul Executari Penale din cadrul Tribunalului Bucuresti Sectia I a Penala, referitoare la condamnatul.. si in consecinta: Anuleaza amanarea aplicarii pedepsei de 8 luni inchisoare, aplicata prin s.p.a Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti, ramasa definitiva prin d.p. a Curtii de Apel Bucuresti Sectia II a Penala si dispune executarea pedepsei in regim de detentie. Constata ca exista concurs de infractiuni intre faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin s.p. a Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti si prin s.p. a Tribunalului Bucuresti si in consecinta: In baza art. 38 alin. 1 C.p. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C.p. si art. 45 alin. 1 si 5 C.p. contopeste pedepsele , respectiv: - 2 ani si 6 luni inchisoare;- 8 luni inchisoare;- pedeapsa complementara constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a. b si k C.p. pe timp de 2 ani; - pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a. b si k C.p. pe durata executarii pedepsei principale;

Stabileste ca pedeapsa rezultanta pedeapsa de 2 ani, 8 luni si 20 zile inchisoare, pedeapsa complementara constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a. b si k C.p. pe timp de 2 ani, cu aplic. art. 65 C.p. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a. b si k C.p. In baza art. 40 alin. 3 C.p. si art. 72 alin. 1 C.p. deduce din pedeapsa urmatoarele perioade : retinerea din data de 03.06.2015 pana in data de 04.06.2015, arestul la domiciliu de la 04.06.2015 pana la 28.06.2015 inclusiv, retinerea de 24 de ore din data de 09.07.2015 si perioada executata din pedeapsa incepand cu data de 18.02.2017 la zi. Dispune anularea MEPI emis in baza s.p. a Tribunalului Bucuresti si dispune emiterea unui nou MEPI pentru pedeapsa rezultanta mentionata mai sus. In baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Onorariul partial al avocatului din oficiu, de 70 lei, se va suporta din fondul M.J. Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicare”. Extras din sentinta Tribunalului Bucuresti:

“Analizand actele dosarului, instanta constata ca la data la care Tribunalul Bucuresti a solutionat cauza ce se afla pe rol, respectiv la data de... vizand infractiunea de trafic de droguri de risc si de mare risc, in forma continuata, inculpatul se afla in termenul de supraveghere de 2 ani stabilit prin hotararea anterioara de amanare a aplicarii pedepsei, prin s.p. a Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti. Potrivit disp. art. 89 C.p. , daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana supravegheata mai savarsise o infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus amanarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, amanarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara. In speta exact o asemenea situatie avem, si anume: pe parcursul termenului de supraveghere de 2 ani, stabilit prin s.p. pronuntata de Judecatoria sectorului 4 Bucuresti s-a descoperit ca inculpatul a mai fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni, cu executare in regim de detentie, situatie in care Serviciul de Probatiune Bucuresti s-a sesizat cu privire la persoana supravegheata, care , fiind in stare de detentie, nu s-a mai prezentat la consilierul de probatiune insarcinat cu supravegherea sa. (...)Rezulta, deci, ca fiind incidente in cauza dispozitiile art. 89 C.p., referitoare la anularea amanarii executarii pedepsei, sesizarea Serviciului de Probatiune este intemeiata, urmand a fi admisa. Referitor la care anume institutie de drept penal va fi incidenta in cauza, ca urmare a anularii suspendarii executarii pedepsei,instanta apreciaza ca sunt incidente dispozitiile referitoare la concursul de infractiuni, deoarece ambele infractiuni pe care le-a savarsit inculpatul au fost comise anterior ramanerii definitive a primei hotarari de condamnare. Astfel, infractiunea de conducere sub influenta bauturilor alcoolice a fost comisa la data de 17.11.2013, iar infractiunea de trafic de droguri a fost comisa in perioada februarie-martie 2015, iar prima hotarare, respectiv s.p. a Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti, a ramas definitiva la data de 26.01.2016. Rezulta deci, ca faptele sunt concurente. Prin urmare, in baza art. 582 C.p.p. rap la art. 89 alin. 1 C.p. va admite cererea de anulare a amanarii aplicarii pedepsei, formulata de Departamentul Executari Penale din cadrul Tribunalului Bucuresti Sectia I a Penala, referitoare la condamnat”.

Sentinta Tribunalului Bucuresti

Sursa : www.juri.ro