Guvernul discuta, marti, directiva UE privind garantiile pentru copiii inculpati in cauzele penale

Executivul se reuneşte, marţi, ora 15.00. Pe agendă figurează şi o hotărâre privind unele măsuri pentru transpunerea în legislaţie a Directivei UE, a PE şi a Consiliului din 2016, privind garanţiile procedurale pentru copiii care au calitatea de suspecţi sau chiar inculpaţi în dosarele penale.

,,Scopul directivei acela de a stabili garantii procedurale pentru minorii care sunt persoane suspectate sau acuzate in proceduri penale astfel incat acestia sa fie in masura sa inteleaga desfasurarea procedurilor si sa isi exercite dreptul la un proces echitabil, precum si de a preveni recidiva in cazul copiilor si de a promova integrarea sociala a acestora. Cea mai mare parte a dispozitiilor acesteia sunt deja transpuse in legislatia nationala, in special prin prevederile Codului de procedura penala si ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal", conform expunerii de motive a proiectului de hotarare.

Potrivit sursei citate, exista insa si o serie de prevederi ale directivei care necesita adaptarea legislatiei interne, acestea fiind in special dispozitii din domeniul dreptului minorului la informare, dreptul la evaluare individuala si la evaluare medicala, dreptul la informare al parintilor sau tutorelui minorului.

Astfel, ,,articolele mentionate obliga statele membre a asigura pentru toti minorii exercitarea dreptului la informare asupra unor aspecte specifice, cum ar fi:

principalele etape ale procesului penal;

dreptul ca titularii raspunderii parintesti sa fie la randul lor informati cu privire la drepturile minorului in cursul procesului penal;

dreptul la protectia vietii private, in conditiile legii;

dreptul de a fi insotiti de titularii raspunderii parintesti pe parcursul procedurilor penale;

dreptul la o evaluare individuala inca din etapa urmaririi penale, in cazul in care minorul este trimis in judecata, cu exceptia cazului cand acest fapt ar fi contrar interesului superior al minorului;

dreptul la utilizarea cu precadere a masurilor alternative detentiei in cursul procesului penale, precum si dreptul la reexaminarea periodica a detentiei;

perioada pentru care poate fi dispusa privarea de libertate, conditiile pentru prelungire si durata maxima acesteia;

dreptul de a se prezenta in persoana la proces;

dreptul de a formula cai de atac, conform legii;

dreptul la un tratament specific in timpul privarii de libertate".

Potrivit sursei mentionate, toate informatiile privitoare la desfasurarea procesului penal si la drepturile minorului trebuie comunicate acestuia intr-un limbaj simplu si accesibil, adecvat varstei sale. De asemenea, toate informatiile privind drepturile minorului in cursul procesului penal trebuie sa fie comunicate si titularilor raspunderii parintesti, iar la efectuarea actelor de procedura care implica prezenta minorului, acestia trebuie citati, cu exceptia cazului in care organul judiciar apreciaza ca prezenta lor ar fi contrara interesului superior al minorului ori ar fi de natura sa aduca atingere bunei desfasurari a procesului penal.

,,Conform prevederilor directivei, minorul are dreptul la efectuarea unei evaluari individuale in ceea ce il priveste, in cel mai timpuriu stadiu adecvat al procedurilor si, cu exceptia cazului in care acest lucru ar fi contrar interesului superior al minorului. Directiva obliga de asemenea la exceptarea minorului de la acoperirea cheltuielilor de judecata ocazionate de efectuarea inregistrarilor audio-video. In prezent, Codul de procedura penala exclude in mod expres de la acoperirea de catre suspect sau inculpat doar cheltuielile cu acordarea asistentei juridice obligatorii. Directiva prevede aplicarea regulilor speciale privind minorii tuturor persoanelor care erau copii in momentul cand au inceput sa faca obiectul procedurilor, dar care ulterior au implinit varsta de 18 ani, daca acest lucru este adecvat tinand seama de toate circumstantele cauzei, inclusiv gradul de maturitate si gradul de vulnerabilitate ale persoanei vizate", se mai arata in expunerea de motive.

Conform sursei amintite, este instituita si regula prezumtiei de minoritate, ceea ce inseamna ca ori de cate ori organul judiciar nu poate stabili varsta suspectului sau a inculpatului si exista motive pentru a se considera ca acesta este minor, persoana respectiva va fi prezumata a fi minor.

Statele membre sunt obligate sa instituie regula potrivita careia rezultatele examinarii medicale a minorului privat de libertate, efectuate in locul de detinere, sunt avute in vedere pentru a aprecia capacitatea acestuia de a fi supus actelor sau masurilor dispuse in cursul procesului penal.

Alt act normativ care figureaza pe ordinea de zi a sedintei Guvernului, afisata pe site-ul Executivului, este proiectul de modificare a HG 838 din 2015 pentru aprobarea participarii Romaniei la Studiul international pentru procesul de predare-invatare, dezvoltat de OECD-TALIS 2018.

Pe agenda Executivului apare si proiectul de HG privind actualizarea adresei, valorilor de inventar si a codului de clasificatie ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Mediului.

Totodata, Cabinetul Dancila are un proiect care vizeaza si HG 1486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi.

Nu in ultimul rand, doua memorandumuri sunt inscrie pe ordinea de zi a sedintei de marti a Guvernului:

1. Memoradum cu tema: Prezentarea optiunilor pentru utilizarea instrumentelor de finantare specificate de Directiva (UE) 2018/410 si decizia Romaniei privind implementarea acestora.

2. Memorandum cu tema: Aprobarea transmiterii de catre Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri catre Consiliul General al municipiului Bucuresti, privind emiterea unei hotarari care are ca obiect trecerea a doua terenuri cu suprafetele de 388,10 mp si 390,15 mp, situate in bd. Mircea Voda, nr. 44, sector 3, Bucuresti, din proprietatea municipiului Bucuresti, in domeniul public al statului, in vederea darii acestora in administrarea Ministerului Finantelor Publice.

Sursa : www.mediafax.ro