22 nov 2022 - Ministerul de Justiţie

Proiectul de Lege privind statutul personalului de probatiune, finalizat de Ministerul Justitiei

Ministerul Justiţiei a anunţat că proiectul de Lege privind statutul personalului de probaţiune a fost finalizat şi propus spre avizare Consiliului Economic şi Social.

Proiectul de act normativ a fost elaboratde Ministerul Justitiei si dezbatut cu organizatiile sindicale si asociatiile profesionale de la nivelul sistemului de probatiune.

Conform unui comunicat al Ministerului Justitiei, proiectul este necesar si ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, care extinde atributiile si responsabilitatile ce revin acestuia, dar si largirea sferei de situatii in care este necesara interventia consilierilor de probatiune, atat pe parcursul procesului penal, cat si in etapa de executare a hotararilor judecatoresti.

,,Actul normativ, care reglementeaza primul statut al personalului de probatiune, este un obiectiv din Programul de Guvernare 2021-2024 si este prevazut in Planul de actiune pentru perioada 2020-2025, elaborat in vederea executarii hotararii-pilot Rezmives si altii impotriva Romaniei", transmite Ministerul Justitiei.

Potrivit comunicatului, serviciile de probatiune pun in executare masurile si sanctiunile penale neprivative de libertate: amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, liberarea conditionata in cazul adultilor si toate cele patru masuri educative neprivative de libertate in cazul minorilor - stagiul de formare civica, supravegherea, consemnarea la sfarsit de saptamana, asistarea zilnica.

In anul 2021, sistemul de probatiune a gestionat supravegherea a peste 100.000 de persoane sanctionate penal. 75% dintre aceste persoane au avut impusa obligatia de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii, iar 60% obligatia de a participa la un program de reintegrare sociala. 67.016 de persoane se aflau in continuare in evidente la 31.12.2021, iar 36.883 au iesit din evidentele sistemului de probatiune, in anul 2021.

,,Raportat la elementul de buget, suma alocata unei persoane aflate in evidenta sistemului de probatiune, pentru executarea unei masuri sau sanctiuni neprivative de libertate, a fost, in anul 2021, de 258,16 euro/ an, masurile si sanctiunile comunitare pe care sistemul de probatiune le gestioneaza presupunand un cost mult mai redus comparativ cu sanctiunile pe care sistemul penitenciar le administreaza", mai arata Ministerul Justitiei.

Sursa : www.mediafax.ro