16 apr 2020 - CSM

UNBR cere Înaltei Curţi şi CSM relansarea graduală a activităţii judiciare, prin soluţionarea a noi cauze vitale pentru societate şi economie

Autor: Eduard Popescu

Printr-o adresă formulată miercuri, Uniunea Naţională a Barourilor (UNBR) pune în discuţie Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) şi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) relansarea graduală a activităţii judiciare prin soluţionarea, în contextul prelungirii stării de urgenţă, şi a altor cauze vitale pentru economie şi societate. UNBR consideră că activitatea judiciară ar trebui recuperată progresiv, iar durata vacanţei judecătoreşti să fie restrânsă. În plus, o perioadă lungă de sistare a activităţii judiciare va duce, implicit, la slăbirea încredererii justiţiabililor în sistem.

Redăm integral, în cele ce urmează, adresa preşedintelui UNBR, Traian Briciu (foto), adresată preşedintelui ÎCCJ, judecătoarea Corina Corbu, şi preşedintelui CSM, judecătoarea Nicoleta Ţînţ:

 

Uniunea Naţională a Barourilor din România apreciază că, fără a pune în discuţie necesitatea măsurii, prelungirea perioadei de instituire a stării de urgenţă produce efecte negative asupra drepturilor cetăţenilor şi mediului judiciar:

– o serie de litigii care nu se încadrează ȋn categoria celor stabilite ca prezentând urgenţă deosebită sunt totuşi, determinante pentru funcţionarea mediului de afaceri şi reglarea raporturilor între cetăţeni;

– o perioadă lungă de sistare a serviciului judiciar, creează efectul nedorit al slăbirii încrederii cetăţenilor ȋn puterea judecătorească;

– recuperarea activităţii după sistarea stării de urgenţă, dacă se va produce brusc, poate genera o aglomerare nefirească, termene prea lungi ori blocaj instituţional; toate acestea vor produce efecte nedorite asupra activităţii judecătorilor şi avocaţilor deopotrivă.

Relansarea activităţii judiciare şi modalităţile ȋn care se va produce aceasta, dincolo de prevederile decretului de instituire/prelungire a stării de urgenţă, reprezintă un proces care să ţină seama de efectul asupra justiţiabililor, dar şi asupra activităţii partenerilor ȋn înfăptuirea actului de justiţie.

În cadrul Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, cu consultarea decanilor barourilor, s-a discutat despre recuperarea progresivă a activităţii judiciare şi alte măsuri care să asigure cursivitatea activităţii judiciare.

Vă rugăm ca ȋn cadrul propriei analize asupra efectului stării de urgenţă asupra mediului judiciar să integraţi solicitările noastre privind:

a) recuperarea progresivă a activităţii de judecată în perioada stării de urgenţă prin reevaluarea noţiunii de cauze de „urgenţă deosebită”; aceasta se poate realiza în virtutea atribuţiilor stabilite Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Consiliului Superior al Magistraturii prin decretul de instituire a stării de urgenţă (art.63); reevaluarea presupune raportarea noţiunii de „urgenţă deosebită” prin valorificarea a ceea ce Codul de procedură civilă sau alte legi speciale determină ca fiind cauze care se judecă de urgenţă, ȋn special, dar nu exclusiv, ȋn domeniul mediului de afaceri;

Această recuperare progresivă a activităţii de judecată trebuie să aibă ȋn vedere respectarea pentru toţi actorii participanţi la actul de justiţie a măsurilor de protecţie sanitară. Am observat că unele instanţe au implementat mijloace de lucru care, exclusiv ȋn perioada stării de urgenţă, reprezintă o bună practică pentru corelarea imperativului funcţionării justiţiei cu necesitatea asigurării protecţiei sanitare pentru justiţiabili, judecători şi avocaţi deopotrivă (comunicarea preponderent prin intermediul poştei electronice, utilizarea videoconferinţei în cazurile în care se pretează folosirea acesteia, pe baza acordului părţilor etc). Trebuie avut în vedere că aceste mijloace trebuie implementate numai pe durata stării de urgenţă şi cu păstrarea garanţiilor procesuale, astfel cum acestea sunt prevăzute de legile in vigoare, inclusiv de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

b) reorganizarea perioadei de vacanţă judecătorească ȋn sensul restrângerii duratei acesteia, ȋn scopul de a asigura fluiditatea activităţii judiciare după încetarea stării de urgenţă.

Perioada dintre data posibilei reluări depline a activităţii judiciare şi cea a vacanţei judecătoreşti este insuficientă pentru a prelua impactul numărului mare de procese suspendate ȋn această perioadă. Credem că instituţiile sistemului judiciar pot găsi soluţii administrative care să dea curs prelungirii activităţii de judecată fără ca aceasta să afecteze ȋn vreun fel drepturile legitime stabilite de lege pentru judecători.

Uniunea Naţională a Barourilor din România ȋşi manifestă disponibilitatea de a participa la orice dialog pe tema soluţiilor pentru atenuarea efectelor stării de urgenţă asupra mediului judiciar.