19 nov 2019 - CSM

Posibila nelegalitate la un concurs organizat de CSM

O nelegalitate este posibil sa fi aparut in organizarea unui concurs de catre Consiliul Superior al Magistraturii.

Informatia reiese din faptul ca CSM a anuntat luni, 18 noiembrie 2019, suspendarea respectivului concurs, invocand in acest sens art. 37 alin. 1-3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Textul de HG citat:

„(1) In cazul in care, de la data anuntarii concursului si pana la afisarea rezultatelor finale ale acestuia, conducatorul autoritatii ori institutiei publice in al carei stat de functii se gaseste postul pentru care se organizeaza concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea si desfasurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. In cazul in care se constata ca nu au fost respectate prevederile legale sau cand aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in termenele procedurale prevazute de lege, desfasurarea concursului va fi suspendata.

(2) Suspendarea se dispune de catre conducatorul autoritatii ori institutiei publice, dupa o verificare prealabila, in regim de urgenta, a situatiei in fapt sesizate, daca se constata existenta unor deficiente in respectarea prevederilor legale.

(3) Sesizarea poate fi facuta de catre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solutionare a contestatiilor, de catre oricare dintre candidati sau de catre orice persoana interesata”.

De asemenea, potrivit art. 39 alin. 1 din acelasi act normativ, „Candidaturile inregistrate la concursul a carui procedura a fost suspendata sau amanata se considera valide daca persoanele care au depus dosarele de concurs isi exprima in scris intentia de a participa din nou la concurs la noile date”.

Este vorba despre Concursul pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a functiei contractuale de executie vacante de consilier gradul II din cadrul Directiei economice si administrativ - Serviciul administrativ si aprovizionare.

Tot luni, CSM a publicat rezultatele celei de-a doua etape a concursului – proba scrisa (prima proba fiind selectia dosarelor). In urma acestei probe, doi candidati au fost admisi, iar cinci candidati au avut parte de respingere, alti cinci absentand de la proba scrisa.

Lista candidatilor admisi si punctajele lor:

- Petre Danut Alecu – 84,00 (din 100);

- Alexandra Oana Marinescu – 70,20.

Candidatii admisi ar fi trebuit sa sustina a treia etapa a concursului (respectiv interviul) in data de 26 noiembrie 2019, de la ora 9:00, la sediul CSM.

Rezultatele candidatilor si anuntul privind suspendarea concursului

Sursa : www.juri.ro