06 oct 2020 - ANI

ANI a descoperit incompatibilitate sau conflict de interese administrativ, in cazul a sapte alesi din tara

Alesi dar cu probleme de incompatibilitate. Asta este situatia mai multor politicieni din tara.

Albu Liviu Alexandru, viceprimar al comunei Lipovu, judetul Dolj - incompatibilitate - incepand cu data de 23 iunie 2016 exercita simultan functia de viceprimar si calitatea de comerciant persoana fizica - titular intreprindere individuala.

Ciaus Titus, viceprimar al comunei Vernesti, judetul Buzau - conflict de interese administrativ - in calitate de viceprimar, a emis si semnat la data de 11 septembrie 2017 o dispozitie prin care a fost numit coordonator activitati proiect in cadrul proiectului ,,Procomunitate-masuri integrate pentru incluziunea sociala a comunitatii rome din Candesti" finantat prin Programul Operational Capital Uman, incalcand astfel dispozitiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Lucian Constantin, viceprimar al vomunei Nicolae Balcescu, judetul Constanta - incompatibilitate - in perioada 1 mai - 31 iulie 2019, simultan cu exercitarea mandatului de viceprimar, a desfasurat activitati remunerate in cadrul unei societati comerciale, in baza unui contract civil.

Baia Adrian Claudiu, viceprimar al comunei Cenei, judetul Timis - incompatibilitate - in perioada mandatului 2016 - 2020 a exercitat simultan cu functia de viceprimar si calitatea de comerciant persoana fizica autorizata.

Andreita Florentin, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Mateesti, judetul Valcea - incompatibilitate - in perioada exercitarii mandatului de consilier local (2016 - 2020), societatea comerciala in cadrul careia detine calitatea de unic asociat si functia de administrator a incheiat 11 contracte comerciale de furnizare produse in valoare totala de 7.583,50 lei cu Primaria Mateesti si cu o societate comerciala al carei unic asociat este comuna Mateesti.

Deaconu Vergilia, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Titesti, judetul Arges - conflict de interese administrativ - la data de 25 iulie 2019, in exercitarea mandatului de consilier local, a participat la deliberarea si adoptarea Hotararii Consiliului Local privind aprobarea deplasarii ansamblului cultural al comunei la un eveniment desfasurat in strainatate si a alocat din bugetul local o suma de bani necesara deplasarii.

Zisu Romulus, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Comana, judetul Constanta - conflict de interese administrativ - la data de 30 ianuarie 2018, in exercitarea mandatului de consilier local, a participat la deliberarea si adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local Comana in urma careia a fost incheiat contractul de comodat privind darea in folosinta gratuita a spatiului cu destinatie de dispensar medical uman al comunei Comana catre CMI Zisu Romulus, contract incheiat intre Consiliul Local, reprezentat prin primar, in calitate de comodant si Zisu Romulus, medic titular al Cabinetului medical individual cu personalitate juridica, in calitate de comodatar.

,,Persoanele evaluate au fost informate despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Lucian Constantin nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la aparare", se arata in comunicatul ANI.

Sursa : www.mediafax.ro